Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.