Organisaatiorakenteen päivittäminen  
EKS/597/00.01.00.14/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli  
040 139 0386  
040 194 4936  
040 839 7679  
044 791 5516  
0400 151 107  
0400 655 197  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Liitteet  
1. Organisaatioehdotus_vastuu- ja tulosalue  
Oheismateriaali  
Osana yt-prosessia on myös suunniteltu organisaatiorakenteen muutoksia. Eksoten  
hallintosäännön 5 §:n 20 kohdan mukaan hallitus päättää vastuualueiden jakautumisesta  
tulosalueisiin.  
Vastuualueisiin ei ehdoteta muutoksia. Tulosalueisiin esitetään tehtäväksi muutamia  
muutoksia:  
Terveys- ja vanhustenpalveluissa tulosalueisiin ei tule varsinaisia muutoksia, mutta  
jatkossa vastuualuejohtaja toimii myös avoterveydenhuollon vastaavana lääkärinä.  
Perhe- ja sosiaalipalveluissa on ollut aikaisemmin 4 tulosaluetta. Uudessa  
organisaatiomallissa yhdistyvät Aikuisten psykososiaaliset palvelut- ja  
Työelämäpalvelut- tulosalueet. Uusi yhteinen tulosalue edellä mainituille on  
Aikuisten monialaiset palvelut. Yhdistäminen antaa mahdollisuuksia yhteisten  
prosessien parantamiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön. Muutoksella  
saadaan toisiinsa kiinteästi liittyvät aikuisten palvelut saman johdon alaisuuteen.  
Strategisissa tukipalveluissa HR on uusi tulosalue.  
Kuntoutuksessa ei ole tulosalueita (ei muutoksia aiempaan)  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan organisaatiorakenteen.  
Päätös  
Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että uusi organisaatio tulee voimaan 1.4.2020 ja  
raportoinnin osalta 1.1.2020.