1 / 2  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /  
Saimaan tukipalvelut Oy  
LISÄLEHTI: MUUTOS RUOKA-, LAITOS-, TEKSTIILI- JA KUNNOSSAPITOPALVELUJEN  
PUITESOPIMUKSEEN  
1. Sopijapuolet  
Asiakas  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (y-tunnus 0725937-  
3)  
Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Toimittaja  
Saimaan Tukipalvelut Oy (y-tunnus 0162017-2)  
Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta  
2. Tausta  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Asiakkaana ja  
Saimaan Tukipalvelut Oy Toimittajana ovat allekirjoittaneet 20.4.2015  
puitesopimuksen koskien ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen  
kunnossapitopalveluja, joita Toimittaja tuottaa Asiakkaalle.  
Saimaan  
Tukipalvelut  
Oy:n  
tekstiilipalvelutoimiala  
eriytettiin  
osittaisjakautumisella omaksi yhtiökseen, Etelä-Karjalan Pesula Oy:ksi, joka  
aloitti toimintansa 1.7.2019. Osittaisjakautumisen myötä on tarve eriyttää  
myös yhtiöiden palvelusopimusdokumentaatio. Edellä mainitusta syystä  
sopijapuolet  
sopivat  
tällä  
lisälehdellä  
20.4.2015  
allekirjoitetun  
puitesopimuksen muuttamisesta.  
3. Muutos puitesopimukseen  
Sopijapuolten välillä 20.4.2015 allekirjoitettu puitesopimus koskee  
Toimittajan Asiakkaalle tuottamia ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen  
kunnossapitopalveluita.  
Tällä lisälehdellä sopijapuolet muuttavat edellä yksilöityä puitesopimusta niin,  
että siitä poistetaan tekstiilipalvelut. Muutoksen myötä puitesopimus lakkaa  
olemasta voimassa tekstiilipalveluiden osalta.  
Todettakoon, että samanaikaisesti tämän lisälehden allekirjoittamisen kanssa  
allekirjoitetaan Asiakkaan ja Etelä-Karjalan Pesula Oy:n välillä  
tekstiilipalveluiden palvelusopimus, johon kirjataan ko. palveluiden  
tuottamista koskevat Asiakkaan ja Toimittajan vastuut, velvoitteet ja  
toimitusehdot sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa puitesopimuksen  
perusteella. Kysymys on siten sopimusdokumentaation eriyttämisestä, ei  
sopimuksen sisällöllisestä muuttamisesta.  
4. Muut puitesopimuksen määräykset  
Muilta osin 20.4.2015 allekirjoitetun puitesopimuksen määräykset jäävät  
voimaan alkuperäisen sisältöisinä.  
2 / 2  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /  
Saimaan tukipalvelut Oy  
5. Lisälehden voimaantulo  
Tämä lisälehti tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen  
allekirjoittaneet.  
6. Lisälehden kappaleet, päiväys ja allekirjoitukset  
Tätä lisälehteä on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin  
sopijapuolelle.  
Lappeenrannassa  
päivänä  
kuuta 2020  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Timo Saksela  
toimitusjohtaja  
Saimaan tukipalvelut Oy  
Saku Linnamurto  
toimitusjohtaja