1
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
24.2.2020 - 6.3.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Heinonen Merja  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
27.2.2020 19 / 2020 Asia  
EKS/599/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Suorahankinta, vammaispalvelulain  
mukainen henkilökohtainen apu Osuuskunta  
Monitoimisenioreilta  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ostaa  
henkilökohtaista apua kolmelle  
vammaispalvelujen asiakkaalle Osuuskunta  
Monitoimisenioreilta.  
Suorahankintapäätöksen  
arvolisäverottamaksi enimmäisarvoksi  
arvioidaan 115 000 euroa. Arvioinnissa on  
käytetty palvelun tämänhetkistä arvoa.  
Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa  
arvoksi katsotaan korvaukset neljältä  
vuodelta (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Inna Miia  
Palvelupäällikkö, kotihoito  
Viranhaltijapäätös  
27.2.2020 3 / 2020 Asia  
EKS/197/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: Lähiesimiesten  
johtamisosaaminen kotihoidossa/  
Kirkonpelto Ville  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Kasurinen Juha  
Ylilääkäri, operatiivinen toiminta  
Viranhaltijapäätös  
2.3.2020 2 / 2020 Asia  
EKS/316/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
C2/2020 Anestesiologinen ultraäänilaite  
Päätös  
Päätän hankkia anestesiologisen  
ultraäänilaitteen eniten pisteitä saaneen  
SonoSite SII hintaan 27 000,00 alv 0%  
Tromp Medical Oy:ltä.  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Kähäri Tuula  
Palvelupäällikkö, sosiaalinen  
työllistäminen ja verkostoyhteistyö  
Viranhaltijapäätös  
3.3.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/822/00.01.17.01.01/2020  
Hankeyhteistyö: Nuorten työpajatoiminnan  
hankkeen omavastuurahoitus / Avustuksen  
saaja Laptuote-säätiö sr.  
Päätös  
Tila  
Eksoten Työelämäpalvelut myöntää nuorten  
työpajatoiminnan omavastuuosuuteen n. 25  
000 € vuodelle 2020.  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
3.3.2020 2 / 2020 Asia  
EKS/823/00.01.17.01.01/2020  
Hankeyhteistyö: Nuorten työpajatoiminnan  
hankkeen omavastuurahoitus / Avustuksen  
saaja Saimaan Virta ry.  
Päätös  
Tila  
Eksoten Työelämäpalvelut myöntää nuorten  
työpajatoiminnan omavastuuosuuteen n. 25  
000 € vuodelle 2020.  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Linna Minna  
Ylilääkäri, Medisiininen  
osaamiskeskus  
Viranhaltijapäätös  
2.3.2020 2 / 2020 Asia  
EKS/163/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Osastonylilääkäri, sisätaudit,  
EKKS (272595)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Palviainen Jan-Erik  
Palvelupäällikkö, ensihoito  
Viranhaltijapäätös  
24.2.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/605/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Residuaalimittalaite päivystysosasto K4:lle  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
6.3.2020 15:34  
Saksela Timo  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
4.3.2020 6 / 2020 Asia  
EKS/207/02.08.00.11/2020 Hankinta: Uuden  
strategian johtamis- ja  
käyttöönottovalmennus  
Päätös  
Eksote hankkii uuden strategian johtamis- ja  
käyttöönottovalmennuksen Kissconsulting  
Oy:ltä.  
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo  
tarjouspyynnön hetkellä on 250 000 euroa,  
josta sopimuskaudelle 150 000 euroa ja  
mahdolliselle optiovuodelle 100 000 euroa.  
Tila  
03. Valmis