Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Poikkeustilanteen takia osa jäsenistä ja edustajista osallistui kokoukseen skype-yhteyden  
välityksellä. Skype-yhteydellä osallistuivat:  
Berg Ari  
Heikka Juho  
Liimatainen Irja  
Lonka Taina  
Nummela Tuija.  
Päätös  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.