Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.