Tammi-helmikuun tulos 2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammikuun tulos ja ennuste 2020*  
EKSOTE 2019  
Tammi-helmikuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
79,1  
73,2  
5,9  
79,1  
73,5  
5,6  
0,0  
0,3  
0,3  
474,7  
474,9  
-0,2  
474,7  
474,7 -0,2  
0,0  
0,0 -0,2  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
12,0  
10,0  
8,0  
6,0  
4,0  
2,0  
0,0  
2
0,0  
1
0,0  
0,0  
- 0,2  
0,0  
-00,,01  
-00,,01  
-00,,01  
Kesä  
- 0,1  
0,0  
- 0,1  
0,0  
-00,,01  
Syys  
- 0,1  
0,0  
- 0,1  
0,0  
- 0,1  
0,0  
- 2,0  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Heinä  
Elo  
Loka  
Marras  
Joulu  
* Koko vuoden tulosennustetta ei pääsääntöisesti ole muutettu vielä alkuvuoden tuloksen perusteella  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
Muutos  
E2020 vs. TP 2019  
EKSOTE 1000 EUR  
2020 Tammi-helmikuu  
2020 Koko vuosi  
TP 2019  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
Muutos  
%
TOIMINNAN TULOS  
Nettotoimintamenot  
Sisäiset erät ja vyörytykset  
Ulkoiset nettotoimintamenot  
-73 162  
-3  
-73 159  
-73 467  
-19  
-73 448  
305  
16  
289  
-474 883  
27  
-474 910  
-474 659  
0
-474 659  
-225  
27  
-251  
-460 472  
-2  
-460 470  
-14 412  
29  
3,1 %  
-1491 %  
3,1 %  
-14 440  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
HENKILÖSTÖ  
Palkat ja palkkiot  
Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset)  
HTV, ilman vyöryjä  
-26 606  
-3 378  
4 589  
-26 641  
-3 110  
4 631  
36  
-269  
41  
-172 553  
-31 701  
-172 448  
-31 722  
4 635  
-104  
21  
-179 835  
-32 527  
4 916  
7 282  
825  
-4,0 %  
-2,5 %  
EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia  
-2 899  
-2 877  
-22  
-3 101  
-3 048  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
OSTOT  
Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä  
Palvelujen ostot, sisäiset erät  
-28 953  
0
-29 321  
0
368  
0
-179 268  
0
-179 280  
0
13  
0
-153 933  
1
-25 335  
-1  
16,5 %  
-89 %  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
Muut  
Avustukset kotitalouksille  
Asiakaspalvelujen ostot  
Poistot ja arvonalentumiset  
-5 094  
-11 717  
-1 525  
-5 127  
-12 031  
-1 563  
33  
314  
38  
-31 258  
-77 323  
-9 442  
-31 253  
-77 318  
-9 425  
-5  
-5  
-16  
-30 296  
-72 007  
-10 320  
-962  
-5 316  
878  
3,2 %  
7,4 %  
-8,5 %  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen  
budjettiero (1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot ym.  
KULUT  
19  
-123  
-23  
0
0
22  
0
-124  
-106  
-305  
114  
164  
-22  
76  
-3  
-153  
17  
292  
-26  
286  
-40  
377  
374  
-75  
-365  
-261  
368  
242  
50  
240  
30  
670  
305  
-99  
210  
-28  
0
-88  
80  
75  
0
21  
-10  
343  
37  
YHTEENSÄ  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2020 vs. TP 2019  
2020 Tammi-helmikuu  
Toteuma Budjetti Erotus  
2020 Koko vuosi  
TP 2019  
EKSOTE 1000 EUR  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
79 110  
3 766  
82 876  
6 743  
897  
781  
91 298  
17  
79 110  
3 936  
83 046  
6 699  
1 126  
792  
0
-169  
-169  
44  
-229  
-11  
474 659  
22 523  
497 182  
39 282  
7 194  
4 439  
548 096  
194  
474 659  
22 754  
497 413  
39 282  
7 194  
4 438  
548 327  
194  
0
459 276  
15 651  
474 927  
38 984  
6 675  
4 939  
525 525  
349  
15 383  
6 871  
22 254  
298  
519  
-500  
3,3 %  
43,9 %  
4,7 %  
0,8 %  
7,8 %  
-231  
-231  
0
0
1
-231  
0
-10,1 %  
4,3 %  
91 663  
32  
-365  
-15  
22 571  
-155  
-44,5 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
-38 182  
-28 953  
-6 848  
-5 191  
-4 652  
-83 826  
7 489  
-16  
7 474  
-1 525  
0
5 948  
0
-37 921  
-29 321  
-7 090  
-5 241  
-4 892  
-84 465  
7 230  
-23  
7 207  
-1 563  
0
5 643  
0
-261  
368  
242  
50  
240  
639  
259  
8
267  
38  
0
305  
0
305  
-258 512  
-179 268  
-41 121  
-31 757  
-29 465  
-540 123  
8 167  
-142  
8 026  
-9 442  
906  
-510  
-258 556  
-179 280  
-41 096  
-31 752  
-29 462  
-540 147  
8 374  
-140  
8 234  
-9 425  
906  
-285  
285  
43  
13  
-25  
-5  
-3  
23  
-267 876  
-153 931  
-41 948  
-30 658  
-29 730  
-524 143  
1 731  
455  
2 186  
-10 320  
6 599  
-1 535  
339  
9 364  
-25 336  
827  
-1 099  
265  
-15 980  
6 436  
-596  
5 840  
878  
-3,5 %  
16,5 %  
-2,0 %  
3,6 %  
-0,9 %  
TOIMINTAKULUT  
3,0 %  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
-207  
-1  
-208  
-16  
0
-225  
0
-225  
371,8 %  
-131,1 %  
267,2 %  
-8,5 %  
-86,3 %  
-66,8 %  
-15,9 %  
-81,2 %  
-5 693  
1 025  
-54  
285  
-225  
5 948  
5 643  
0
-1 196  
971  
NETTOTOIMINTAMENOT  
-73 162  
-69 037  
-73 467  
-69 171  
305  
134  
-474 883  
-449 247  
-474 659  
-449 022  
-225  
-225  
-460 472  
-433 840  
-14 412  
-15 407  
3,1 %  
3,6 %  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja  
edelliseen vuoteen verrattuna  
Eksote maksettu työpanos HTK2  
5 400,0  
5 200,0  
5 000,0  
4 800,0  
2020 - HTK2 TOT  
4 600,0  
4 400,0  
4 200,0  
4 000,0  
2019 - HTK2 TOT  
2020 - HTK2 BU  
2019 - HTK2 BU  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
2020 - HTK2 TOT  
2019 - HTK2 TOT  
2020 - HTK2 BU  
2019 - HTK2 BU  
4 632,4 4 548,8 4 541,9  
4 792,0 4 794,5 4 830,3 4 906,3 4 936,6 5 210,2 5 161,8 5 022,6 4 866,6 4 797,7 4 782,6 4 871,7  
4 640 4 621 4 627 4 617 4 662 4 791 4 791 4 731 4 587 4 489 4 492 4 569  
4 881 4 849 4 872 4 920 4 977 5 076 5 071 5 049 4 935 4 841 4 847 4 935  
* Maaliskuun tiedot eivät ole vielä valmiit  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Tammi-helmikuun tulos +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi  
Toimintatuotot toteutuivat -0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Maksutuotot ja muut toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina, muut myyntitiuotot -0,2 milj.  
pienempinä ja tuet ja avustukset -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Nettotoimintamenot +0,3 milj. ja toimintakulut +0,6milj. käyttösuunnitelmaa  
pienemmät  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,3 milj. :lla  
Ylitys erilliskorvauksissa; mm. hoivan paikallinen sopimus joulukuussa 2019  
Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 39 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen  
osuus on 17.  
Palvelujen ostot olivat +0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +0,3 milj. ja muissa palveluissa +0,1 milj. . Koko vuoden tasolla 3,2 milj. €  
säästötavoite kohdennettu kuukausittain käyttösuunnitelmassa muihin palveluihin.  
Aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,2 milj. käyttösuunnitelma pienempinä  
Avustukset toteutuivat +0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,5 milj. ) -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Vammaisavustukset (1,2 milj. ) +0,1 käyttösuunnitelman pienemmät  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI