Eksoten edustajan nimeäminen Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n hallituksiin  
EKS/2413/00.01.00.08.00/2018  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Eksoten hallitus on päättänyt 12.9.2018, § 141 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-  
Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksymisen  
yhteydessä, että Eksoten edustajaksi valitaan Inhouse Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Keijo  
Siiskonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttäri sekä  
Outhouse Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttäri ja hänen henkilökohtaiseksi  
varajäsenekseen hallintojohtaja Keijo Siiskonen.  
Päätöstä tehtäessä yhtiöitä ei vielä oltu nimetty, joten niihin viitattiin päätöksessä nimillä  
Inhouse Oy ja Outhouse Oy. Inhouse Oy on tämän jälkeen nimetty Meidän IT ja talous Oy:ksi  
ja Outhouse Oy Efetta Oy:ksi.  
Keijo Siiskonen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2019.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valita Eksoten edustajaksi:  
- Meidän IT ja talous Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Vesa Reposen ja hänen  
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttärin; sekä  
- Efetta Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttärin ja hänen henkilökohtaiseksi  
varajäsenekseen hallintojohtaja Vesa Reposen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.