Yhteistyön syventäminen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa  
EKS/1105/00.04.02.04/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Minna Lignell  
0401274283  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Eksote ja LAB-ammattikorkeakoulu haluavat vahvistaa maakunnallista kehittämisen ja  
osaamisen yhteistyötä. Toimijat jakavat yhteisen kiinnostuksen tulevaisuuteen ja alueen  
kehittämiseen asukkaiden, työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Keväällä 2020 on  
tarkoitus käynnistää selvitystyö yhteistyön tiivistämisen reunaehdoista ja mahdollisuuksista.  
Eksote osallistuu selvitystyön tekemiseen, ja selvitys toteutetaan omalla asiantuntijatyöllä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus antaa valtuuden valmistella yhteistyön syventämistä LAB-ammattikorkeakoulun  
kanssa.  
Päätös  
Hyväksyttiin.