Meita Oy:n osakkeiden hankinta  
EKS/1104/00.01.00.08.03/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
0400 151 107  
Liitteet  
1. Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019  
2. Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019  
3. Osakekauppakirja Lpr - Eksote luonnos  
Oheismateriaali  
Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 27.11.2019. Kokouksessa  
käsiteltiin lopputilitys yhtiön purkamista varten. Tässä yhteydessä pöytäkirjaan kirjattiin:  
“Selvitysmiehet esittävät yhtiökokoukselle lopputilitystä, jossa Meidän IT ja talous Oy:n  
jaettavien osakkeiden osalta omaisuuden jaossa huomioidaan kyseisen yhtiön  
tavoiteosakemäärät. Mikäli omistajat eivät yksimielisesti hyväksy esitystä, omaisuuden jako  
toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti. Koska kaikkien osakkaiden edustajat eivät olleet  
paikalla tai osakkaat eivät olleet toimittaneet suostumustaan lopputilitykseen ennakkoon,  
päätettiin lopputilitys totetuttaa vaihtoehdon 2 mukaisesti.”  
Selvitysmiesten esitykset yhtiön lopputilityksestä (1 ja 2 vaihtoehdot) ovat liitteenä.  
Lappeenrannan kaupunki on esittänyt, että Imatran kaupunki ja Eksote ostaa osan  
Lappeenrannan kaupungin omistamista Meitan osakkeista, että pääsisimme ylimääräisessä  
yhtiökokouksessa marraskuussa 2019 suunnitellun vaihtoehdon 1 mukaiseen jakoon, mikä  
vastaa asiakkaiden palveluiden käytön mukaista suhdetta.  
Esityslistan liitteenä on osakekauppakirjaluonnos, jonka mukaan Eksoten ostaa  
Lappeenrannan kaupungilta 1044 kappaletta Meidän IT ja talous Oy – osakkeita (numerot  
11856 – 12899). Kauppahinta osakkeista on 37 584 euroa  
Eksoten hallintosäännön § 5 kohdan 13 mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ja  
osakkeiden ostamisesta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
- ostaa Lappeenrannan kaupungilta Meidän IT ja talous Oy:n osakkeet nro 11856 – 12899  
kauppahintaan 37 584 euroa,  
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakekauppakirjan sekä tekemään siihen  
tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.  
Päätös  
Hyväksyttiin.