Tiedoksi merkittävät asiat  
EKS/1006/00.04.00.08/2020 STM kuntatiedote 2/2020: Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen  
koronavirustilanteeseen  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
1. Viranhaltijapäätökset 9.-20.3.2020  
Oheismateriaali  
1. Kuntainfo 2/2020  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.