1
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Arvo  
Hakuehto  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
Viranhaltijapäätös  
9.3.2020 - 20.3.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Kaarna Tanja  
Tekninen päällikkö  
Viranhaltijapäätös  
11.3.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/902/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Paloilmoitusjärjestelmän päivitys  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.3.2020 2 / 2020 Asia  
EKS/953/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Energiansäästöt kaukolämmityksen kuluissa,  
lineaarinen paineenleikkausventtiili  
kaukolämmölle  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Kasurinen Juha  
Ylilääkäri, operatiivinen toiminta  
Viranhaltijapäätös  
17.3.2020 4 / 2020 Asia  
EKS/513/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
C3/2020 Tehohoitosänky  
Päätös  
Päätän hankkia tehohoitosängyn Linet  
Multicaren integroidulla Symbioso-200-  
aktiivipatjalla hintaan 24 950,00 alv 0%  
Conimex Oy:ltä..  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Kirmanen Tiina  
Aikuisten psykososiaalisten  
palvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
19.3.2020 3 / 2020 Asia  
EKS/4103/02.08.00.16/2019 Mielenterveys-  
ja päihdepalvelujen kuntouttavan  
asumispalvelun hankinta Hoivakehitys Oy:ltä  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Hoivakehitys  
Oy:ltä ajalle 1.1.2020 -  
31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 50  
700  
€ euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Lampinen Merja  
Palvelupäällikkö, poliklinikat  
Viranhaltijapäätös  
11.3.2020 4 / 2020 Asia  
EKS/364/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: Jalkaterapia- ja  
jalkojenhoitopalvelut Eksoten alueella/  
Torvikoski Aleksi  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Pennanen Sirkka  
Palvelupäällikkö, aikuisten  
sosiaalipalvelut  
Viranhaltijapäätös  
18.3.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/985/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: Sosiaalityön  
laadukas rakenteinen kirjaaminen -  
Sosiaalityön tiedonmuodostuksesta  
laadukkaisiin asiakasasiakirjoihin/ Hujanen  
Kaisa  
Päätös  
Myönnän tutkimusluvan Kaisa Hujaselle  
Sosiaalityön laadukas rakenteinen  
kirjaaminen – tutkimukselle.  
Myönnän luvan salassa pidettävän aineiston  
käyttöön tutkimukseen liittyen.  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Saksela Timo  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
9.3.2020 7 / 2020 Asia  
EKS/404/02.08.00.11/2020 Suorahankinta:  
Kuurojen Palvelusäätiö, Palvelukeskus  
Metsola  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.3.2020 8 / 2020 Asia  
EKS/805/02.08.00.16/2020 Hankinta:  
Suorahankinta erityishuoltolain perusteella  
myönnettävistä palveluista / Sylvia-koti  
yhdistys  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa erityishuoltolain mukaisia  
palveluja Sylvia-koti yhdistykseltä neljälle (4)  
asiakkaalle.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottamaksi arvoksi arvioidaan 1  
189 580 euroa. Toistaiseksi voimassa  
olevassa sopimuksessa hankinnan arvo  
lasketaan neljän vuoden aikana  
maksettavan korvauksen arvioidun määrän  
mukaan (alv 0 %). Suorahankinnasta  
tehdään erillinen suorahankintasopimus.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
12.3.2020 9 / 2020 Asia  
EKS/69/02.08.00.16/2020 Hankinta:  
A1/2020 Eksoten lehti-ilmoitusten julkaisu  
Päätös  
Puitejärjestelyyn valitaan mukaan kaikki  
lehdet, joista jätettiin tarjous. Kaikki toimijat  
täyttävät soveltuvuusvaatimukset sekä  
palvelun kohteen vähimmäisvaatimukset.  
Hankinnan ennakoitu enimmäisarvo  
sopimuskaudella optiovuodet sisältäen on  
200 000 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Tepponen Merja  
Kehitysjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
9.3.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/900/02.08.00.11/2020 Hankinta: A 3 /  
2020/ Selvitys Elsa Testbed hallintamalli- ja  
organisoitumisvaihtoehdoista  
Päätös  
Eksote ostaa selvityksen Elsa Testbed  
hallintamalli- ja organisoitumisvaihtoehdoista  
MDI Public Oy:ltä.  
Tila  
03. Valmis  
9
PÄÄTÖSLUETTELO  
20.3.2020 10:07  
Yliruka Tuomas  
Palvelupäällikkö, työ- ja  
toimintakyvyn osaamiskeskus  
Viranhaltijapäätös  
9.3.2020 5 / 2020 Asia  
EKS/904/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Etäpuheterapia ostopalveluna Premera Oy  
Päätös  
Päätetään ostaa etäpuheterapiapalveluita  
Premera Oy / Elisa  
Jaakolalta. Hankinnan arvo enintään 20 000  
euroa.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
9.3.2020 3 / 2020 Asia  
EKS/728/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: ICF  
terveyssosiaalityöntekijän kirjaamisessa/  
Kokkola Heli  
Päätös  
Tila  
03. Valmis