Muut mahdolliset asiat  
Hallitus  
Päätös  
Hallintosäännön päivitys sähköisten kokousten pitämisen osalta valmistellaan hallituksen  
seuraavaan kokoukseen.  
Strategiset linjaukset lähetetään Eksoten jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja tarvittaessa  
lausuntoa varten.