Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.