Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Skype-yhteydellä kokoukseen osallistui Ari  
Berg, Irja Liimatainen ja Taina Lonka.