Henkilöstö- ja viestintäjohtajan valinta  
EKS/696/01.01.01.05/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen  
040 139 0386  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 § kohdan 11  
mukaan kuntayhtymän hallitus päättää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevan  
johtavan viranhaltijan ja työntekijän sekä liikelaitoksen johtajan valitsemisesta vakituiseen  
palvelussuhteeseen.  
Eksoten henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.5.2020.  
Eksoten viestintäjohtaja Saara Raudasoja irtisanoutui tehtävästä helmikuussa 2020.  
Toimitusjohtajan esityksestä virat päätettiin yhdistää ja haettavaksi ilmoittettiin henkilöstö-  
ja viestintäjohtajan virka.  
Henkilöstö- ja viestintäjohtajan virka oli haettavana 26.2.-15.3.2020. Määräaikaan  
mennessä hakemuksensa jätti 16 hakijaa, joista yksi ei halua nimeään julkisuuteen:  
1. Bagge Kari, yhteiskuntatieteiden maisteri  
2. Huhtamella Tapio, yleisesikuntaupseerin tutkinto  
3. Kaunisto Leena, kauppatieteiden maisteri  
4. Lehtinen Emilia, Bachelor of Business Administration  
5. Lerssi Risto, oikeustieteen kandidaatti  
6. Lybeck Tomas, filosofian maisteri  
7. Moilanen Marko, oikeustieteiden maisteri  
8. Niemi Santtu, oikeustieteen kandidaatti/maisteri  
9. Päivinen Katriina, terveystieteiden maisteri  
10. Räsänen Oona, yhteiskuntatieteiden maisteri  
11. Salomaa Lilli, liiketalouden tradenomi, AMK  
12. Sivula Hannu, valtiotieteen maisteri  
13. Tossavainen Mirja-Maija, oikeustieteen kandidaatti  
14. Vahteri Päivi, diplomi-insinööri  
15. Viertola Juha, oikeustieteen lisensiaatti  
Kelpoisuutena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen maisteri tai  
kandidaatti). Hakuilmoituksen mukaan lisäksi arvostetaan monipuolista kokemusta  
henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä johtamistaitoa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää  
hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.  
Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä  
lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden  
koeaikaa.  
Ensimmäiseen haastatteluun valittiin neljä hakijaa, jotka olivat Risto Lerssi, Santtu Niemi,  
Juha Viertola ja Mirja-Maija Tossavainen. Haastatteluihin osallistuivat henkilöstöjohtaja  
Merja Hokkanen sekä toimitusjohtaja Timo Saksela. Ensimmäisen haastattelun jälkeen  
kutsuttiin toiseen haastatteluun Risto Lerssi ja Santtu Niemi. Haastatteluihin osallistuivat  
hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen, hallituksen varapuheenjohtaja Antti Vilkko sekä  
Hokkanen että Saksela. Haastattelujen jälkeen molemmat kandidaatit päätettiin lähettää  
henkilöarviointiin.  
Henkilöarvioinnit suoritetaan ja arvioidaan hallituksen esityslistan julkaisun jälkeen. Näin  
ollen päätösesitys valinnasta tehdään hallituksen kokouksessa. Tavoitteena on täyttää paikka  
mahdollisimman pian.  
Päätöksen yhteydessä hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään myös virkavaalin  
vahvistamispäätöksen.  
Toimitusjohtaja  
Päätösesitys esitellään kokouksessa.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:  
Toimitusjohtaja esittää henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Santtu  
Niemeä. Valintaryhmä (Anneli Kiljunen, Antti Vilkko, Merja Hokkanen ja Timo Saksela) sekä  
haastatteli että kävi soveltuvuusarvioinnin tulokset kahden parhaimman kandidaatin osalta  
yhdessä läpi. Erinomaisten kandidaattien joukosta valinnasta päädyttiin esittämään Niemen  
valintaa, sillä hänellä on erinomaiset edellytykset toimia henkilöstö- ja viestintäjohtajana  
Eksotessa seuraavien ominaisuuksiensa puolesta. Niemellä on kokemusta henkilöstöjohtajan  
tehtävistä Metsähallituksesta, lisäksi hän on toiminut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n  
lakimiehenä. Hänellä oli vastuullaan lukuisat eri työehtosopimusneuvottelut. Niemi on  
toiminut myös Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtajana. Soveltuvuusarvioinnin tulokset  
tukivat myös Eksoten tarvetta uudistaa ja painottaa entistä enemmän hyvää henkilöstön  
johtamista.  
Päätös  
Hyväksyttiin.