Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019  
EKS/1263/00.01.08.34/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Aija Rautio  
044 791 4833  
Liitteet  
1. Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2019  
Oheismateriaali  
Laaja alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten  
toimijoiden tahtotilaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Laaja  
hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustolle kerran valtuustokaudessa ja se kytketään  
kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Laajaan hyvinvointikertomukseen valitut  
painopisteet on sovittu yhteisesti Etelä-Karjalan maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä.  
Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä valmisteleman laajan hyvinvointikertomuksen on  
valtuusto hyväksynyt joulukuussa 2017. Pääteemat vuosille 2017–2021 ovat: terveelliset  
elämäntavat, mielen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, asukasosallisuus ja  
yhteisöllisyys, viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus ja työ, taloudellinen  
hyvinvointi, yrittäjyys.  
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, valtuustolle valmistellaan vuosittain  
hyvinvointiraportti toteutetuista laajan hyvinvointikertomuksen mukaisista toimenpiteistä.  
Vuosittainen raportti on kiteytys toteutuneista toiminnoista sekä katsaus maakuntamme  
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta.  
Eteläkarjalaisten hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan SotkaNet - tietokannasta kerättyjen  
hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden avulla. Vuoden 2019 vuosiraporttiin on päivitetty ne  
tiedot, josta on saatavilla tunnuslukuja vuodelta 2018–2019. Jos tuorein tieto on raportoitu  
vuoden 2018 vuosiraportissa, niin se on tässä raportissa jätetty pois. Indikaattorivalinnat  
perustuvat aikaisempiin indikaattorivalintoihin. Vertailupohjana ovat koko maa ja kaikki  
Etelä-Karjalan kunnat: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi,  
Savitaipale ja Taipalsaari. Raportoinnissa on myös hyödynnetty Terveyden ja  
hyvinvointilaitoksen asiantuntijaryhmän tuottamaa Päätösten tueksi 6/2019 raporttia.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää merkitä liitteenä olevan hyvinvointiraportin vuodelta 2019 tiedoksi ja  
saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.  
Merkittiin, että hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattori Aija Rautio oli läsnä  
kokouksessa klo 14.45-15.05 asian käsittelyn ajan.