Tiedoksi merkittävät asiat  
EKS/380/03.04.09/2020 Selvityspyyntö eksoten kotihoidon lääkityspoikkeamien hoidosta/ Valvira  
EKS/1385/02.05.01.05/2020 Avustushakemus pestävien kasvosuojainten hankintaan  
EKS/1271/07.01.05.05/2020 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tammi-joulukuun 2019  
nettotoimintamenojen ensitietoja  
EKS/1314/07.01.05.05/2020 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2019. Yhteenvetoa  
kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
1. Päätös V/2101/2020  
2. Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2019  
3. Kuntien-sote-nettotoimintamenoja-tammi-joulukuu-2019  
Valviran päätös 1.4.2020 Dnro V/2102/2020  
Ratkaisu  
Valvira katsoo käytettävissä olevien selvitysten perusteella, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin kotihoidon työntekijöitä on ohjeistettu lääkehoidon haittatapahtumien  
ilmoittamisesta asianmukaisesti. Ottaen huomioon Valviran saaman selvityksen, jonka  
mukaan lääkehoidon haittatapahtumista iso osa koskee lääkkeen anto- ja jakotilanteita,  
Valvira kehottaa kuitenkin Eksotea jatkamaan sen aloittamia omavalvonnaisia toimenpiteitä  
lääkitysturvallisuuden parantamiseksi sekä jatkossa omavalvonnan keinoin varmistamaan  
kotihoidon asiakkaiden oikeuden laadukkaisiin sosiaalihuollon palveluihin mukaan lukien  
turvallisen ja oikea-aikaisen lääkehoidon toteuttamisen.  
Valvira toteaa, ettei Eksoten toimintatapa, jonka mukaan kouluttamattomat voivat osallistua  
kotihoidon asiakkaiden PKV-lääkehoidon toteuttamiseen 31.5.2021 saakka, ole  
asianmukainen eikä asiakas- ja potilasturvallisuuden takaava. Valvira kehottaa Eksotea  
jatkossa omavalvonnan keinoin varmistamaan, että sen tuottamien sosiaalihuollon  
palvelujen osana asiakkaalle toteutettavan lääkehoidon toteuttaa asianmukainen ja  
koulutettu henkilöstö, lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.  
Valvira ohjaa Eksotea tarkentamaan kotihoidon työntekijöille annettua ohjeistusta  
lääkehoidon haittatapahtumissa toimimisen osalta sekä varmistamaan riittävä ohjeistus  
lainsäädännön edellyttämien asiakas- ja potilasasiakirjamerkintöjen tekemisessä. Eksoten  
tulee myös valvoa annettujen ohjeiden noudattamista.  
Valvira ohjaa Eksotea, että sen tulee jatkossa omavalvonnan keinoin varmistaa, että  
etäyhteyskäynneillä toteutettava lääkehoito toteutuu asiakas- ja potilasturvallisesti ja että  
annettavan palvelun toteuttavat asianmukaisen koulutuksen saaneet työtekijät ja että  
asiakas on soveltuva käyttämään kyseistä palvelua.  
Asia ei anna Valvirassa aihetta muihin toimenpiteisiin.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.