Asiakasohjaus – Keskitetyn moniammatillisen arvioinnin, päätöksenteon ja asiakkuuksien hallinnan  
pilotoinnin ja käyttöönoton suunnitelma  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Riikka Lehmus  
040 127 4128  
Liitteet  
Oheismateriaali  
”Sisäisen järjestäjän malli” – organisaatiouudistus syksyllä 2020.  
Palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden  
case – managementin irrottaminen vastuu- ja tulosalueilta erikseen perustettavaan  
yksikköön.  
Kehittämisasiantuntija Riikka Lehmus esittelee asiaa kokouksessa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.  
Merkittiin, että Riikka Lehmus oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.