Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Ilpo Heltimoinen.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Ari Bergin osallistuessa etäyhteydellä  
Kirsi-Marja Kauvo.