Sisäinen tarkastaja, havaintoja riskienhallinnasta  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä  
040 791 5500  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Käydään keskustelua sisäisen tarkastajan Arto Kivelän johdolla riskienhallinnan  
kehittämisestä. Arto Kivelä pohjustaa asiaa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.  
Merkittiin, että Arto Kivelä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.