Tiedoksi merkittävät asiat  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
1. Viranhaltijapäätökset 14.4.-29.4.2020  
2. Vastalause, Heltimoinen  
Oheismateriaali  
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää esitti, että hallitus käyttäisi otto-oikeutta  
Marja-Liisa Vesterisen korvauspäätöstä koskevassa asiassa. Jäsen Ilpo Heltimoinen kannatti  
esitystä. Jäsen Tuija Nummela esitti, että toimitusjohtajan päätös pysyy ennallaan. Jäsen Pepi  
Niemi kannatti Tuija Nummelan esitystä.  
Päätettiin äänestysjärjestyksestä:  
Tuija Nummelan esitys (hallitus ei käytä otto-oikeutta) JAA  
Heikki Järvenpään esitys (hallitus käyttää otto-oikeutta) EI.  
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.  
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.  
JAA-äänen antoivat:  
Kiljunen Anneli  
Vilkko Antti  
Berg Ari  
Kauvo Kirsi-Marja  
Niemi Pepi  
Nummela Tuija  
Peltonen Pentti  
Salenius Pentti  
Tanninen Heikki  
Yhteensä 9 JAA-ääntä  
EI-äänen antoivat:  
Järvenpää Heikki  
Heltimoinen Ilpo  
Kohvakka-Turja Leena  
Urpalainen Anu  
Yhteensä 4 EI-ääntä.  
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan.  
Merkittiin, että jäsen Ilpo Heltimoinen jätti kirjallisen vastalauseen asiaan (pöytäkirjan  
liitteenä).  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.