Eksoten ympäristö- ja ilmasto-ohjelma  
Vastaajien kokonaismäärä 292  
Tammikuu 2020  
1. Miten arvioit kestävää kehitystä edistävän  
resurssiviisauden näkyvän Eksoten toiminnassa? N=291  
1 = ei ollenkaan, 2 = orastavaa toimintaa on, 3 = kyllä se tästä, 4 = hyvin, 5 = erinomaisesti  
4
Ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaressa  
(esimerkiksi raaka-aineiden ja komponettien tuotanto,  
kuljetys ja jakelu, käyttö, jätehuolto)  
n = 287  
n = 283  
n = 290  
Tuotteen elinkaaren sosiaaliset vaikutukset  
(esimerkiksi paikallinen elinkeinorakenne, työllisyys,  
pienet tuottajat)  
Kierrätys  
Palvelu-, tila- ja aikaresurssin käyttö  
n = 285  
1
0
0
2
3
4
5
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
2
1. Miten arvioit kestävää kehitystä edistävän  
resurssiviisauden näkyvän Eksoten toiminnassa? N=291  
1 = ei ollenkaan, 2 = orastavaa toimintaa on, 3 = kyllä se tästä, 4 = hyvin, 5 = erinomaisesti  
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
3
2. Miten arvioit energiatehokkuuden toteutuvan  
Eksotessa? N=291  
1 = ei ollenkaan, 2 = orastavaa toimintaa on, 3 = kyllä se tästä, 4 = hyvin, 5 = erinomaisesti  
4
Energiansäästö  
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen  
Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen  
Kuljetus ja jakelu  
n = 291  
n = 287  
n = 288  
n = 283  
0
0
1
2
3
4
5
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
4
2. Miten arvioit energiatehokkuuden toteutuvan  
Eksotessa? N=291  
1 = ei ollenkaan, 2 = orastavaa toimintaa on, 3 = kyllä se tästä, 4 = hyvin, 5 = erinomaisesti  
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
5
3. Miten arvioit ympäristötietoisuuden ja -johtamisen  
toteutuvan Eksotessa? N=288  
1 = ei ollenkaan 2 = orastavaa toimintaa on 3= kyllä se tästä 4 = hyvin 5 = erinomaisesti  
4
Hyödynnämme tietoa ihmisen ja ympäristön suhteen ja  
n = 286  
vuorovaikutuksesta.  
Meillä on riittävästi tietoa vaikutusmahdollisuuksistamme  
n = 287  
ympäristöasioissa.  
Kehitämme ympäristöystävällisiä tuotteita.  
Kestävyysstrategia ohjaa toimintaamme.  
n = 286  
n = 285  
1
0
0
2
3
4
5
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
6
3. Miten arvioit ympäristötietoisuuden ja -johtamisen  
toteutuvan Eksotessa? N=288  
1 = ei ollenkaan 2 = orastavaa toimintaa on 3= kyllä se tästä 4 = hyvin 5 = erinomaisesti  
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
7
Miten ympäristö- ja ilmasto-ohjelma pitäisi ottaa  
haltuun Eksotessa? N=133  
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
8
Miten ympäristö- ja ilmasto-ohjelma pitäisi ottaa  
haltuun Eksotessa? N=133  
15.5.2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
9