1 (2)  
Ohje  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
14.5.2020  
Hyväksytty:  
Toimielinten sähköisten kokousten ohje  
Eksoten valtuusto hyväksyi 28.4.2020 kokouksessaan Eksoten hallintosäännön,  
johon tehtiin lisäys sähköisten kokousten osalta:  
14 §  
Toimielin voi pitää kokouksen myös sähköisesti.  
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan  
paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan  
turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.  
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan  
salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen  
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja  
yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.  
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon  
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on  
järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin  
kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
Sähköiset kokoukset  
1. Sähköisissä kokouksessa käytetään Skype –sovellusta. Esityslistat julkaistaan  
jo aiemmin käytössä olleeseen eKokoukseen normaaliin tapaan. Kokouksen  
sihteeri lähettää kokoukseen kalenterikutsuna linkin, jonka kautta sähköiseen  
kokoukseen pääsee osallistumaan. Mikäli tarvitset tukea skype-sovelluksen  
käyttöön sähköisessä kokouksessa, ota yhteys kokouksen tekniseen  
sihteeriin.  
2. Sähköiseen kokoukseen on hyvä tulla paikalle n. 15 minuuttia ennen  
kokouksen alkua. Yhteyskokeilussa testaamme sen, että kuntalain  
edellyttämä ääni- ja kuvayhteys toimii jokaiseen kokoukseen osallistuvaan.  
Yhteyskokeilussa jokaista kokoukseen osallistuvaa pyydetään vuorotellen  
avaamaan mikrofoni ja kamera, yhteys testataan ja sen jälkeen osallistuja  
sulkee laitteen mikrofonin ja kameran.  
3. Mikäli tiedät tulevasi kokoukseen myöhässä tai lähteväsi kesken pois  
kokouksesta, ilmoita myös tästä etukäteen kokouksen tekniselle sihteerille.  
Lisäksi kokoukseen sen aikana kesken kaiken saapuvan tai kokouksesta  
poistuvan, on ehdottomasti ilmoitettava saapumisestaan tai poistumisestaan  
sähköpostitse tekniselle sihteerille.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (2)  
Ohje  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
14.5.2020  
Hyväksytty:  
4. Puheenvuorot pyydetään käyttämällä Skype –sovelluksen kommenttikenttää  
5. Puheenvuoron saanut avaa mikrofoninsa ja kameransa. Vain puheenvuoron  
pitäjällä on mikrofoni ja kamera auki kokouksen aikana. Kamera ja mikrofoni  
on oltava auki myös nimenhuudon yhteydessä. Kokouksen aikana toimimme  
muutoin normaalin kokousmenettelyn mukaisesti täydennettynä  
puheenjohtajan antamilla ohjeilla.  
6. Mahdolliset muutosesitykset/aloitteet lähetetään sähköpostilla sihteerille ja  
puheenjohtajalle.  
7. Mikäli Skype-yhteytesi katkeaa kesken kokouksen, ota välittömästi yhteys  
kokouksen tekniseen sihteeriin puhelimitse ja ilmoita ongelmasta. Tämä  
ilmoitusvelvollisuus on kokouksen osallistujan vastuulla. Jos yhtyettä ei saada  
korjattua lyhyessä ajassa, kokous voidaan keskeyttää/kutsua tarvittaessa  
varajäsen.  
8. Mikäli osallistuja on jäävi osallistumaan asian käsittelyyn, tulee hänen poistua  
sähköisestä kokouksesta kokonaan asian käsittelyn ajaksi. Jääviydestä  
ilmoitetaan ensin normaaliin tapaan puheenjohtajalle kommenttikentän  
ja/tai puheenvuoron kautta. Kokouksen sihteeri kutsuu osallistujan takaisin  
kokoukseen puhelimitse asian käsittelyn päätyttyä.  
9. Huolehdithan, että käyttämäsi laitteen akku on ladattu sekä varaa laitteen  
laturi ja kuulokemikrofoni (mikäli sinulla sellainen on) valmiiksi ennen  
yhteyskokeilua/kokousta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3