1
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Arvo  
Hakuehto  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
Viranhaltijapäätös  
4.5.2020 - 15.5.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
Heinonen Merja  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
4.5.2020 4 / 2020 Asia  
EKS/1516/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Suorahankinta, henkilökohtainen apu,  
Avustus ja hoiva Tuija Oy  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa henkilökohtaista apua  
kahdelle vammaispalvelujen asiakkaalle  
Avustus ja Hoiva Tuija Oy:ltä.  
Suorahankintapäätöksen  
arvolisäverottamaksi enimmäisarvoksi  
arvioidaan 100 000 euroa. Arvioinnissa on  
käytetty palvelun tämänhetkistä arvoa.  
Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa  
arvoksi katsotaan korvaukset neljältä  
vuodelta (alv 0 %).  
Valtuutan tulosalueen johtajan  
allekirjoittamaan hankintasopimuksen.  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
Kirmanen Tiina  
Aikuisten monialaisten palvelujen  
johtaja  
Viranhaltijapäätös  
11.5.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/1589/13.01.05/2020 Jatko  
tutkimuslupahakemus: Kuntouttavan  
työtoiminnan asiakasosallisuus Eksotessa-  
asiakkaan kuuleminen/ Himilä-Kainulainen  
Heli, Tuure Kaisa  
Päätös  
Tila  
Myönnän tutkimusluvan Kuntouttavan  
työtoiminnan asiakasosallisuus  
Eksotessa- asiakkaan kuuleminen -  
tutkimukselle.  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
Lampinen Merja  
Palvelupäällikkö, poliklinikat  
Viranhaltijapäätös  
4.5.2020 5 / 2020 Asia  
EKS/1514/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
InnovaLift – Koronaariangiografialaitteiston  
päivitys  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
Natunen Maarit  
Johtava ylihammaslääkäri  
Viranhaltijapäätös  
12.5.2020 11 / 2020 Asia  
EKS/1494/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Hammaslääkäri, Lappeenranta  
(289855)  
Päätös  
Päätän jättää terveyskeskushammaslääkärin  
viran täyttämättä myöhemmin  
ilmenevillä perusteilla.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
13.5.2020 10 / 2020 Asia  
EKS/1036/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Hammaslääkäri, Lappeenranta  
(277906)  
Päätös  
Päätän ottaa Anssi Yli-Kankahilan  
terveyskeskushammaslääkärin virkaan  
myöhemmin ilmenevillä perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Anssi Yli-Kankahila toimittaa  
hyväksyttävän todistuksen  
terveydentilastaan. Todistus on esitettävä 30  
päivän kuluessa päätöspäivästä. Anssi Yli-  
Kankahilan on toimitettava kirjallinen ilmoitus  
siitä, milloin hän voi ottaa viran hoidon  
vastaan.  
Virkasuhteessa noudatetaan  
virantoimituksesta alkavaa kuuden  
kuukauden koeaikaa.  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.5.2020 12:52  
Tapiola-Huomo Kirsi  
Palvelupäällikkö, vuodeosastot  
Viranhaltijapäätös  
13.5.2020 7 / 2020 Asia  
EKS/1629/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: AVA -ruokavalio  
alentuneen vastustuskyvyn aikainen  
ruokavalio - Ohjepaketin koostaminen/ Laari  
Sanna  
Päätös  
Tila  
03. Valmis