Tammi-huhtikuun tulos 2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2020*  
EKSOTE 2019  
Tammi-huhtikuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
158,2  
148,6  
9,6  
158,2  
148,9  
9,3  
0,0  
0,3  
0,3  
474,7  
483,5  
-8,9  
474,7  
474,7 -8,9  
0,0  
0,0 -8,9  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
15,0  
10,0  
5,0  
0,0  
2
0,0  
- 5,0  
0,0  
0,1  
2
0,0  
0,0  
- 0,3  
0,0  
0,0  
0,0  
- 0,9  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0 0,0  
- 1,1  
- 1,0  
- 1,0  
- 1,3  
- 1,2  
- 1,2  
- 1,4  
- 8,9  
- 10,0  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Kesä  
Heinä  
Elo  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Koronan vaikutusta projektikoodilla kirjattu -0,8 milj. ja koko vuoden ennuste -10,5 milj. €  
Vaikutusten arvioidaan jatkuvan koko syksyn; mm. varautumista / varalla oloa, testejä ja suojautumista  
Mahdollisia valtion korvauksia ei ole vielä huomioitu, koska korvausten tasosta ei ole mitään varmuutta  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2020 vs. TP 2019  
TP 2019  
2020 Tammi-huhtikuu  
Toteuma Budjetti Erotus  
2020 Koko vuosi  
EKSOTE 1000 EUR  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
158 220  
7 640  
165 860  
12 213  
1 843  
1 513  
181 429  
30  
158 220  
7 709  
165 929  
13 309  
2 253  
1 565  
183 055  
65  
0
-69  
-69  
474 659  
22 482  
497 141  
35 092  
6 759  
4 411  
543 404  
179  
474 659  
22 754  
497 413  
39 282  
7 194  
4 438  
548 327  
194  
0
-272  
-272  
-4 190  
-435  
-27  
-4 924  
-15  
459 276  
15 651  
474 927  
38 984  
6 675  
4 939  
525 525  
349  
15 383  
3,3 %  
43,6 %  
4,7 %  
-10,0 %  
1,3 %  
-10,7 %  
3,4 %  
6 830  
22 213  
-3 892  
84  
-527  
17 879  
-170  
-1 096  
-410  
-52  
-1 626  
-35  
-48,8 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
TOIMINTAKULUT  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
-78 880  
-56 412  
-13 853  
-10 387  
-9 417  
-168 948 -170 730  
12 511  
-34  
12 477  
-3 031  
136  
9 581  
0
-77 595  
-58 881  
-13 975  
-10 510  
-9 769  
-1 285  
2 470  
122  
123  
352  
1 782  
122  
12  
134  
95  
30  
259  
0
259  
-260 936  
-178 169  
-42 240  
-33 285  
-29 437  
-544 066  
-484  
-144  
-628  
-9 456  
936  
-9 148  
285  
-258 556  
-179 280  
-41 096  
-31 752  
-29 462  
-540 147  
8 374  
-140  
8 234  
-9 425  
906  
-285  
285  
-2 380  
1 112  
-1 144  
-1 533  
25  
-3 919  
-8 858  
-4  
-8 862  
-30  
30  
-8 863  
0
-267 876  
-153 931  
-41 948  
-30 658  
-29 730  
-524 143  
1 731  
455  
2 186  
-10 320  
6 599  
-1 535  
339  
6 940  
-24 237  
-292  
-2 627  
293  
-19 923  
-2 215  
-599  
-2 814  
864  
-2,6 %  
15,7 %  
0,7 %  
8,6 %  
-1,0 %  
3,8 %  
12 390  
-47  
12 343  
-3 127  
106  
9 322  
0
9 322  
-127,9 %  
-131,7 %  
-128,7 %  
-8,4 %  
-85,8 %  
496,0 %  
-15,9 %  
641,2 %  
-5 663  
-7 613  
-54  
9 581  
-8 863  
0
-8 863  
-1 196  
-7 667  
NETTOTOIMINTAMENOT  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
-148 639  
-141 255  
-148 898  
-140 321  
259  
-934  
-483 522  
-459 675  
-474 659  
-449 022  
-8 863  
-10 653  
-460 472  
-433 840  
-23 050  
-25 835  
5,0 %  
6,0 %  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
(1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
-92  
-229  
-6  
3
0
41  
-1  
-611  
-879  
-44  
-1 626  
-1 285  
2 470  
122  
123  
352  
103  
1 885  
259  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
272  
619  
-94  
193  
27  
-21  
995  
384  
-1 196  
1 607  
270  
-70  
476  
-51  
1 037  
158  
-133  
249  
-57  
0
-191  
176  
44  
-191  
-283  
YHTEENSÄ  
0
ENNUSTE  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
(1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
-3 855  
Strategiset  
tukipalvelut  
154  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
-401  
-248  
14  
11  
0
22  
0
-200  
-601  
-821  
328  
702  
-440  
-1 399  
-41  
-21  
-871  
-1 693  
-4 924  
-2 380  
1 112  
-1 144  
-1 533  
25  
-20  
-3 939  
-8 863  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
-2 391  
665  
-657  
-133  
278  
17  
-2 222  
-6 077  
-69  
-269  
-58  
0
-234  
-15  
-645  
-491  
YHTEENSÄ  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja  
edelliseen vuoteen verrattuna  
Henkilöstökulut 1-4/2020  
olivat -1,3 milj.  
käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
- Erilliskorvausten  
budjetoinnin  
Eksote Maksettu työpanos HTK2  
5 400  
5 200  
5 000  
4 800  
4 600  
4 400  
4 200  
4 000  
3 800  
3 600  
jaksotusvirhettä  
huhtikuulla on tässä n.  
1,1 milj. ja se tasoittuu  
touko- ja heinäkuussa.  
Kuitenkin koronasta  
johtuvaa erilliskorvausten  
muuta budjettiylitystä  
alkaa kertyä mm.  
akuuttitulosyksikössä.  
- Henkilöitä on ollut töissä  
kuukausittain  
keskimäärin 20,7  
vähemmän kuin  
budjetissa. Tästä  
työelämäpalvelujen osuus  
on 16.  
Tammi  
4 631  
4 792  
4 640  
9
Helmi  
4 548  
4 795  
4 621  
74  
Maalis  
4 572  
4 830  
4 627  
55  
Huhti  
4 671  
4 906  
4 617  
- 55  
Touko  
0
Kesä  
0
Heinä  
0
Elo  
0
Syys  
0
Loka  
0
Marras  
0
Joulu  
0
Tot  
Ed.vuosi  
Bud  
4 937  
4 662  
5 210  
4 791  
5 162  
4 791  
5 023  
4 731  
4 867  
4 587  
4 798  
4 489  
4 783  
4 492  
4 872  
4 569  
Bud Ero  
Tot  
Ed.vuosi  
Bud  
Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä.  
Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Tammi-huhtikuun tulos +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi  
Toimintatuotot toteutuivat -1,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Maksutuotot -1,1 milj. , muut myyntituotot -0,1 milj. , tuet ja avustukset -0,4 milj. €  
koronan vaikutus näkyy selvästi maksutuotoissa -> pelkkä huhtikuu -0,9 milj. (mistä suun terveydenhuolto -  
0,4 milj. , akuuttisairaala -0,3 milj. ja avoterv. vastaanotot -0,1 milj. )  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -1,3 milj. :lla  
Ylitys erilliskorvauksissa -1,3 milj. ; tästä käyttösuunnitelman jaksotusvirhettä -1,1 m, mikä korjautuu touko-  
ja heinäkuussa  
Palkat ja sv-korvaukset +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät;  
Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 21 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen  
osuus on 16.  
Nettotoimintamenot +0,3 milj. ja toimintakulut +1,8milj. käyttösuunnitelmaa  
pienemmät  
Palvelujen ostot olivat +2,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +1,7 milj. (painottuen sairaalapalvelujen ostoihin) ja muissa palvelujen  
ostoissa +0,8 milj. (painottuen kuljetuspalveluihin) , vaikka käyttösuunnitelmaan koko vuoden osalta  
sisällytetty 3,2 milj. säästötavoite on kohdennettu kuukausittain käyttösuunnitelmassa muihin palveluihin.  
Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Alitusta mm. implanteissa ja kalustohankinnoissa; hoitotarvikkeiden ylitys pelkästään huhtikuussa -0,1 milj. €  
Avustukset toteutuivat +0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Vammaisavustukset (2,3 milj. ) +0,3 käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (3,0 milj. ) -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Koko vuoden ennuste -8,9 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi  
Toimintatuotot -4,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Maksutuotot -4,2 milj. (koronan vaikutus merkittävä), muut myyntituotot -0,3 milj. , tuet ja avustukset -0,4  
milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Nettotoimintamenot -8,9 milj. ja toimintakulut -3,9milj. käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman n. -2,4 milj. :lla  
Mm. infektiovastaanotot ja perustetun Armilan os. 7:n toiminnan jatkuminen koko loppuvuoden  
Aineiden ja tarvikkeiden kulutus ennustetaan -1,1 milj. käyttösuunnitelmaa  
suuremmaksi  
Sekä ylityksiä että alituksia, mutta hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitu -1,1 milj. :ksi  
Avustukset ennustettu -1,5 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmiksi  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (9,4 milj. ) -1,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Ylitystä ennakoitu myös täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen  
Palvelujen ostot ennakoidaan +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmiksi  
Alitusta etenkin sairaalapalvelujen ostoissa (+1,8 milj. ) sekä kuljetuspalveluissa (+0,9 milj. )  
Hoivan asumispalveluihin loppuvuodeksi suunnitellaan n. 42 lisäpaikan (-0,9 milj. ) ostoa yli KS:n  
Avoterveydenhuollossa ylitystä laboratoriopalveluissa koronatestauksen vuoksi n. -1 milj. €  
Koronan vaikutukset yhteensä n. 10,5 milj.  
Suurimmat koronan vaikutukset Terveys- ja vanhustenpalvelujen alueella n. -8,5 milj. , Perhe- ja  
sosiaalipalvelujen alueella n. -1,4 milj. ja Kuntoutuksen alueella -0,6 milj. €  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI