Palkat  
437 500  
Palkat ja palkkiot  
437 500 erilliskorvauksineen (10 työntekijää)  
4530 - KuEL, palkkaperusteinen  
4531 - KuEL, eläkemenoperusteinen  
4532 - Varhe-maksut  
53 500  
16 400  
70  
Eläkekulut  
69 970  
4510 - Sotu-maksut  
70 000  
4550 - Tapaturmavakuutusmaksut  
4560 - Työttömyysvakuutusmaksut  
4570 - Taloudellinen tuki  
Muut henkilösivukulut  
2 300  
2 000  
6 300  
80 600  
Henkilösivukulut  
150 570  
Päiväaikaisen toiminnan ohjaajat sivukuluineen x 2  
Henkilöstökulut  
85 869  
673 939  
5020 - Toimisto-/pankki-/asiantuntija  
5030 - Atk-palvelut  
-1 500  
-1 000  
5031 - Telepalvelut  
-200  
5039 - SIS atk-palvelut  
-20 000  
5150 - Posti- ja kuriiripalvelut  
5221 - Siivouspalvelut  
-500  
-2 000  
5223 - Pesulapalvelut  
-500  
5260 - Koneiden/laitt korj ja huolto  
5270 - Majoitus- ja ravitsemuspalv.  
5280 - Virka- ja päivystysmatkat  
5290 - Muut kuljetuspalvelut  
5350 - Muut palvelut  
-300  
-20 000  
-500  
-1 500  
-1 000  
5394 - SIS Lääkäri-, hoitaja- ja m he  
5395 - SIS Laboratoriopalvelut  
5398 - SIS Muut sos- ja terveyspalv o  
5399 - SIS muut sis palvelut  
Palvelujen ostot  
0
0
0
0
-49 000  
5510 - Toimisto- ja atk-tarvikkeet  
5530 - Kirjallisuus  
-1 000  
-200  
5540 elintarvikkeet  
-3 000  
5550 - Vaatteisto  
-3 000  
5565 - Hoitotarvikkeet  
-5 000  
5570 - Siivous- ja puhdistusaineet  
5571 - Saniteettipaperit  
5600 - Sähkö  
-1 000  
-300  
-2 040  
5630 - Kalusto (ei luetteloitava)  
5790 - Muut aineet ja tarvikkeet  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
6110 - Rakenn ja huoneistojen vuokrat  
6140 - Koneiden ja laitteiden vuokrat  
6150 - Leasingvuokrat  
-5 000  
-5 500 Sisältää päiväaikaisen toiminnan tarvikkeet ja materiaalin 5000 €/v  
-26 040  
-48 000  
-500  
-200 Sänkyjen leasing-hinta. Maikku tarkistaa  
Vuokrat  
6290 - Muut kulut  
Muut kulut  
Muut toimintakulut  
-48 700  
-1 000  
-1 000  
-49 700  
TOIMINTAKULUT  
798 679