Korjausvaatimus Arviointikertomukseen 2019 ”Hallituksen puheenjohtajan toiminnan arviointi”  
virheellisen tiedon oikaisemiseksi.  
Kohdassa HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TOIMINNAN ARVIOINTI ” Valtuuston puheenjohtajistoa  
tiedotettiin asiasta 3.4.2019 ja käytiin keskustelua toiminnan arvioimisesta. Arvioinnille saatiin  
hyväksyntä valtuuston puheenjohtajistolta.  
Em. kirjaus ja väite ei pidä paikkansa. Valtuuston puheenjohtajisto oli pyytänyt 3.4.2019  
arviointipäällikköä mukaan keskustelemaan Webrobol- kyselystä, joka toteutettiin kehitysjohtaja  
Merja Tepposen tekemänä ja toimitusjohtaja Pentti Itkosen toimeksiannosta. Tämä keskustelu oli  
vapaamuotoinen ja samalla tutustuimme Eksoten arviointipäällikköön ja hänen työhönsä. Näin ollen  
tilaisuudesta ei laadittu pöytäkirjaa eikä muistiota. Haluamme korostaa, että tapaamisen aiheena ei  
ollut puheenjohtajan toiminnan arviointi.  
Lisäksi toteamme, että valtuuston puheenjohtajistolla ei ole kuntalain eikä hallinnon mukaista  
valtuuston antamaa lupaa tai toimeksiantoa ohjeistaa arviointipäällikköä tutkimaan silloisen  
hallituksen puheenjohtajan toimintaa.  
Arviointipäällikkö on esitellyt asiaa väärin perustein ja vääristänyt totuutta tarkastuslautakunnalle  
tapaamisestamme 3.4.2019.  
Pidämme asiaa erittäin vakavana, sillä kyseessä on virkavastuussa oleva virkamies, jonka  
virkavastuuseen perustuu tarkastuslautakunnan työskentely ja arviointi valtuustolle.  
Vaadimme, että arviointikertomus korjataan siltä osin kun se koskee valtuuston puheenjohtajistoa ja  
arviointikertomuksessa todetaan asian oikeudellinen prosessi, ettei valtuuston puheenjohtajisto  
antanut lupaa silloisen hallituksen puheenjohtajan toiminnan arvioinnista.  
29.5.2020  
___________________________________  
Taina Lonka  
Eksoten valtuuston puheenjohtaja  
___________________________________  
Irma Hujanen  
Eksoten valtuuston 1. varapuheenjohtaja  
____________________________________  
Arto Siitonen  
Eksoten valtuuston 2. varapuheenjohtaja