Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: Ensihoidon palvelutasopäätös (esityslistan asia  
7) käsitellään heti Talouskatsaus 5/2020 (asia 3) jälkeen.