Valtuuston 28.4.2020 päätösten täytäntöönpano  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
0400 151 107  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Valtuuston pöytäkirja kokouksesta 28.4.2020 on ollut julkisesti nähtävillä Etelä-Karjalan  
1 Kokouksen avaus  
2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen  
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
5 Hallintosäännön päivittäminen  
6 Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019  
7 Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle  
8 Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta  
9 Tiedoksi merkittävät asiat  
10 Muut mahdolliset asiat  
Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää todeta, että valtuuston 28.4.2020 tekemät päätökset eivät ole syntyneet  
virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä  
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,  
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.  
Päätös  
Hyväksyttiin.