Tiedoksi merkittävät asiat  
EKS/2043/00.04.00.08/2020 THL:n uusi tilastoraportti: Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2019–31.3.2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
1. Viranhaltijapäätökset 1.-12.6.2020  
Oheismateriaali  
1. THL uusi tilastoraportti on julkaistu Lastensuojelun käsittelyajat 1 10 2019–31 3 2020 -  
Behandlingstiderna inom barnskyddet 1 10 2019–31 3 2020  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.