Muut mahdolliset asiat  
Hallitus  
Päätös  
Ei ollut.  
Päätettiin ottaa käsittelyyn lisäesityslistan asiat.