Valtuuston 18.12.2019 päätösten täytäntöönpano  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
1. Kokouksen avaus  
2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen  
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
5. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2020 ja  
6. taloussuunnitelma 2020-2023  
7. Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2020  
8. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2020  
9. Tilapäisen valiokunnan asettaminen  
10. Tiedoksi merkittävät asiat  
11. Muut mahdollisest asiat  
Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää todeta, että valtuuston 18.12.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet  
virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä  
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,  
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.  
Päätös  
Hyväksyttiin.