Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2020  
EKS/3906/02.05.04.03/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
040 524 3167  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Vuoden 2020 talousarviossa suunniteltu pitkäaikaisen lainan tarve on 6 milj. euroa.  
Valtuusto on 18.12.2019 / § 40 päättänyt oikeuttaa hallituksen ottamaan enintään 6 milj.  
euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2020 ja päättämään lainaehdoista sekä kuntayhtymän  
lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden  
korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä.  
Johdannaissopimuksia voidaan käyttää esim. olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen  
lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista.  
Johdannaissopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen sopimus eikä vaadi  
lainanantajan hyväksyntää.Toistaiseksi erityistä korkosuojausta ei ole ollut  
tarkoituksenmukaista käyttää, vaan korkoriskiä on pyritty hallitsemaan hajauttamalla  
lainasalkku kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin ja seuraamalla korkomarkkinaa. Vuoden  
2019 tilinpäätöksessä kiinteäkorkoisten pankkilainojen osuus oli 2,8 % (1,6 milj. euroa) ja  
vaihtuvakorkoisten osuus 97,2 % (54,8 milj. euroa).  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan:  
- ottamaan v. 2020 pitkäaikaista lainaa enintään 6 milj. euroa ja päättämään lainaehdoista; ja  
- päättämään tarvittaessa kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten,  
valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja  
johdannaisyleissopimusten tekemisestä; sekä  
- allekirjoittamaan velkakirjat ja päättämään lainan nostamisesta sopivana ajankohtana.  
Lainat kilpailutetaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten kesken. Lainaa käytetään  
investointimenojen ja muun rahoitustarpeen kattamiseen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.