Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2020  
EKS/3906/02.05.04.03/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
040 524 3167  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Hallintosäännön 41 §:n mukaan valtuusto myöntää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa  
koskevat valtuutukset talousarviokäsittelyn yhteydessä.  
Valtuusto päätti 18.12.2019/ § 41, että lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet maksuvalmiuden  
turvaamiseksi v. 2020 ovat 20 milj. euroa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan v. 2020 päättämään maksuvalmiuslainan  
ottamisesta ja tarvittaessa päättämään ja muuttamaan pankkien kanssa tehtyjä  
puitesopimuksia kuntatodistusohjelmasta valtuuston hallitukselle myöntämän 20 milj. euron  
lainanottovaltuutuksen puitteissa.  
Päätös  
Hyväksyttiin.