Tammi-toukokuun tulos 2020  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammi-toukokuun tulos ja ennuste 2020*  
EKSOTE 2019  
Tammi-toukokuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
197,8  
187,0  
10,8  
197,8  
187,8  
10,0  
0,0  
0,8  
0,8  
474,7  
479,7  
-5,1  
474,7  
474,7 -5,1  
0,0  
0,0 -5,1  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
15,0  
10,0  
5,0  
0,0  
0,5  
0,0  
2
0,0  
- 5,0  
0,0  
1
0,2  
0,0  
0,0  
- 0,3  
0,0  
- 0,6  
0,0  
- 0,3  
0,0  
- 0,8  
0,0  
- 0,9  
0,0  
- 1,1  
0,0  
- 1,1  
0,0 0,0  
- 1,0  
- 5,1  
- 10,0  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Kesä  
Heinä  
Elo  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Koronan vaikutusta projektikoodilla kirjattu -2,9 milj. ja koko vuoden ennuste -10,2 milj. €  
Vaikutusten arvioidaan jatkuvan koko syksyn; mm. varautumista / varalla oloa, testejä ja suojautumista  
Mahdollisia valtion korvauksia ei ole vielä huomioitu, koska korvausten tasosta ei ole mitään varmuutta  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2020 vs. TP 2019  
TP 2019  
2020 Tammi-toukokuu  
Toteuma Budjetti Erotus  
2020 Koko vuosi  
EKSOTE 1000 EUR  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
197 775  
9 442  
207 217  
15 177  
2 298  
1 905  
226 597  
40  
197 775  
9 534  
207 308  
16 605  
2 816  
1 919  
228 648  
81  
0
-91  
-91  
474 659  
22 774  
497 433  
34 824  
6 714  
4 369  
543 340  
174  
474 659  
22 754  
497 413  
39 282  
7 194  
4 438  
548 327  
194  
0
20  
20  
459 276  
15 651  
474 927  
38 984  
6 675  
4 939  
525 525  
349  
15 383  
3,3 %  
45,5 %  
4,7 %  
-10,7 %  
0,6 %  
-11,5 %  
3,4 %  
7 123  
22 506  
-4 160  
39  
-570  
17 815  
-175  
-1 428  
-517  
-14  
-2 051  
-41  
-4 458  
-480  
-70  
-4 987  
-20  
-50,2 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
TOIMINTAKULUT  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
-99 759  
-70 090  
-17 515  
-13 011  
-11 784  
-212 158 -214 849  
14 479  
-27  
14 452  
-3 786  
136  
10 802  
0
-98 337  
-73 853  
-17 372  
-13 126  
-12 162  
-1 422  
3 763  
-142  
115  
378  
2 691  
599  
31  
631  
122  
30  
782  
0
-259 509  
-175 956  
-42 778  
-33 195  
-29 244  
-540 682  
2 833  
-83  
2 749  
-9 057  
936  
-5 372  
285  
-258 556  
-179 280  
-41 096  
-31 752  
-29 462  
-540 147  
8 374  
-140  
8 234  
-9 425  
906  
-285  
285  
-953  
3 324  
-1 682  
-1 443  
218  
-535  
-5 542  
57  
-5 485  
368  
30  
-5 087  
0
-267 876  
-153 931  
-41 948  
-30 658  
-29 730  
-524 143  
1 731  
455  
2 186  
-10 320  
6 599  
-1 535  
339  
8 368  
-22 025  
-830  
-2 537  
486  
-16 539  
1 101  
-538  
-3,1 %  
14,3 %  
2,0 %  
8,3 %  
-1,6 %  
3,2 %  
13 880  
-58  
13 822  
-3 908  
106  
10 019  
0
10 019  
63,6 %  
-118,3 %  
25,8 %  
-12,2 %  
-85,8 %  
250,0 %  
-15,9 %  
325,4 %  
563  
1 263  
-5 663  
-3 837  
-54  
10 802  
782  
-5 087  
0
-5 087  
-1 196  
-3 891  
NETTOTOIMINTAMENOT  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
-186 973  
-177 657  
-187 755  
-177 043  
782  
-614  
-479 746  
-456 213  
-474 659  
-449 022  
-5 087  
-7 190  
-460 472  
-433 840  
-19 274  
-22 373  
4,2 %  
5,2 %  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
(1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
-149  
-203  
14  
27  
0
-531  
-1 252  
-120  
-2 051  
-1 422  
3 763  
-142  
115  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
646  
1 077  
-113  
196  
-1 552  
2 245  
-44  
-313  
426  
-13  
0
-81  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
57  
-1  
-106  
-255  
34  
-26  
1 815  
1 285  
510  
-73  
1 005  
-247  
-223  
243  
120  
0
378  
142  
2 834  
782  
YHTEENSÄ  
ENNUSTE  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
(1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
-3 771  
Strategiset  
tukipalvelut  
66  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
-407  
-83  
13  
17  
0
31  
0
-22  
-428  
-876  
901  
1 947  
-640  
-1 069  
-20  
-26  
1 094  
218  
-4 987  
-953  
3 324  
-1 682  
-1 443  
218  
435  
-100  
-5 087  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
-1 359  
1 213  
-1 088  
-374  
462  
-196  
-412  
151  
29  
0
-256  
657  
169  
236  
-1 342  
-5 112  
YHTEENSÄ  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja  
edelliseen vuoteen verrattuna  
Henkilöstökulut 1-5/2020  
olivat -1,4 milj.  
käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
- Kuitenkin koronasta  
johtuvaa erilliskorvausten  
muuta budjettiylitystä  
alkaa kertyä mm.  
akuuttitulosyksikössä.  
- Henkilöitä on ollut töissä  
kuukausittain  
keskimäärin 7 vähemmän  
kuin budjetissa. Tästä  
työelämäpalvelujen osuus  
on 22.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Tammi-toukokuun tulos +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi  
Toimintatuotot toteutuivat -2,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Maksutuotot -1,4 milj. , muut myyntituotot -0,1 milj. , tuet ja avustukset -0,5 milj. €  
koronan vaikutus näkyy selvästi maksutuotoissa -> (mistä suun terveydenhuolto -0,8 milj. , akuuttisairaala -  
0,6 milj. ja avoterv. vastaanotot -0,2 milj. )  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -1,44 milj. :lla  
Ylitys erilliskorvauksissa -1,4 milj.  
Siirtymää ostopalveluista henkilöstökuluihin Mehiläisen ulkoistuksen peruuntumisen takia (Savitaipale) ja  
Imatralle Attendon hoivapalveluihin siirtymisen viivästymisen takia;  
Palkat ja sv-korvaukset +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät;  
Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 7 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelut 22.  
Aineet ja tarvikkeet toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina  
Alitusta mm. implanteissa ja kalustohankinnoissa; hoitotarvikkeiden ylitys jo -0,5 milj. €  
Nettotoimintamenot +0,8 milj. ja toimintakulut +2,7milj. käyttösuunnitelmaa  
pienemmät  
Palvelujen ostot olivat +3,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +2,4 milj. (painottuen sairaalapalvelujen ostoihin) ja muissa palvelujen  
ostoissa +1,3 milj. (painottuen kuljetuspalveluihin) , vaikka käyttösuunnitelmaan koko vuoden osalta  
sisällytetty 3,2 milj. säästötavoite on kohdennettu kuukausittain käyttösuunnitelmassa muihin palveluihin.  
Avustukset toteutuivat +0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Vammaisavustukset (3,0 milj. ) +0,3 käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (3,9 milj. ) -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi (koronan vaikutusta)  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Koko vuoden ennuste -5,1 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi  
Toimintatuotot -5,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Maksutuotot -4,5 milj. (koronan vaikutus merkittävä), tuet ja avustukset -0,4 milj. ja muut toimintatuotot -  
0,1 milj. , käyttösuunnitelmaa pienemmät; erityisesti suun terveydenhuoltoon koronalla vaikutusta  
Nettotoimintamenot -5,1 milj. ja toimintakulut -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
Henkilöstökulut ylittävät käyttösuunnitelman n. -1,1 milj. :lla  
Mm. infektiovastaanotot ja perustetun Armilan os. 7:n toiminnan jatkuminen koko loppuvuoden  
Palkkaratkaisun toteutuminen ennakoitua myöhemmin tuo säästöä henkilöstökuluihin.  
Aineiden ja tarvikkeiden kulutus -1,7 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Sekä ylityksiä että alituksia, mutta hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitu -1,5 milj. :ksi  
Avustukset ennustettu -1,4 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmiksi  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (9,7 milj. ) -1,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Ylitystä ennakoitu myös täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen  
Palvelujen ostot ennakoidaan +3,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmiksi  
Alitusta etenkin sairaalapalvelujen ostoissa (+2,1 milj. ) sekä kuljetuspalveluissa (+0,9 milj. )  
Hoivan asumispalveluihin loppuvuodeksi suunnitellaan n. 52 lisäpaikan (-1,1 milj. ) ostoa yli KS:n  
Avoterveydenhuollossa ylitystä laboratoriopalveluissa n. -1 milj. , koronatestauksen osuus tästä -0,6 milj. .  
Koronan vaikutukset yhteensä n. -10,2 milj.  
Suurimmat koronan vaikutukset Terveys- ja vanhustenpalvelujen alueella n. -8,6 milj. , Perhe- ja  
sosiaalipalvelujen alueella n. -1,0 milj. ja Kuntoutuksen alueella -0,5 milj. €  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI