Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen  
EKS/2060/02.08.00.30/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Henna Puputti  
0400 151 107  
040 584 6250  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ostanut Meidän IT ja talous Oy:lta (Meita)  
henkilöstöhallinnon raportointipalvelun vuonna 2017. Kyseessä on ollut sidosyksiköltä tehty  
hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Meita on irtisanonut raportointipalvelua koskevan  
palvelusopimuksen päättymään 31.12.2020 alihankintasopimuksensa päättymisen vuoksi.  
Taustalla oli alihankkijan haluttomuus jatkaa palveluntuottajana. Palvelun käyttöoikeudet  
jäivät tässä yhteydessä Meitan alihankkijalle.  
Eksoten HR-raportointi on toteutettu palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec F:n  
tietoihin pohjautuen. Tiedoista on koottu perusraportointi, joka on julkaistu kahdessa eri  
sovelluksessa raportointijärjestelmä PowerBI:ssä. Eksoten henkilöstöllä on pääsy  
kustannuspaikkatasoiseen tietoon kaikilta HR-raportoinnin osa-alueilta. Esimiehille ja  
tulosalueiden johtajille on toteutettu HR-raportointi omien vastuualueidensa tiedoista  
henkilötasolla. Eksoten HR-raportoinnin käyttäjillä on pääsy myös analysis services –  
datakuutioon. Personec F järjestelmän tietojen lisäksi HR-raportoinnissa on käytetty  
ulkoisten lähteiden tietoja, kuten taloussuunnittelujärjestelmästä tulevaa budjetoitua  
henkilötyökuukausi ja eurotietoa. Tietojen yhdistely on tärkeää mm. henkilöstö- ja  
taloushallinnon osa-alueilla.  
Eksote ei voi käyttää tarvitsemiaan tietoja 1.1.2021 alkaen sopimuksen ja sitä myötä  
päättyvien käyttöoikeuksien takia. Yhdisteltyjä tietoja ei saada muualta kuin HR-  
raportoinnista. Tästä syystä tuo henkilöstöhallinnon raportointiratkaisu on toteutettava  
Eksotelle uudelleen.  
Eksotella on voimassa oleva kilpailutettu raportoinnin ylläpidon ja kehityksen sopimus NHG  
Consulting Oy:n kanssa jota voidaan hyödyntää. Tämän lisäksi Eksote on mukana Meitan  
puitesopimuksessa, jonka puitteissa raportoinnin pienkehitystä voidaan toteuttaa. Toteutus  
on tehtyjen esiselvitysten perusteella tarkoituksenmukaisinta tuottaa Meitan ja NHG  
Consulting Oy:n yhteistyönä. Näin varmistetaan projektissa tarvittava osaaminen ja sen  
kustannustehokkuus. Arvioitu kustannus HR-raportoinnin kokonaisuudelle on 108 000- 250  
000 euroa. HR-raportoinnin uudistaminen suunniteltaisiin toteutettavan investointeihin  
varatuista ja valtuuston hyväksymistä määrärahoista. Tämän mahdollistaisi  
sairaalainvestointien toteuman jääminen alle arvioidun. Hallitus on talousarvion  
hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt sitovana investointien jaottelun  
käyttöomaisuuslajeittain, joiden väliset muutokset tuodaan tarvittaessa hallituksen  
käsiteltäväksi syksyllä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
- tilata HR-raportointipalvelua Meidän IT ja talous Oy:lta ja NHG Consulting Oy:ta enintään  
250 000 eurolla. Hankinta toteutetaan voimassa olevien sopimusten perusteella.  
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tilauksen ja muut mahdollisesti tarvittavat  
asiakirjat.  
Päätös  
Hyväksyttiin.