1
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Arvo  
Hakuehto  
Viranhaltija  
Siiskonen Keijo, Akkanen Jari, Haapakorva Marja-Liisa,  
Hakoma Riitta, Heinonen Merja, Hokkanen Sari, Inna  
Miia, Itkonen Pentti, Jaako Taina, Järvelin Outi, Kähäri  
Tuula, Karhula Tuula, Kuukka Anni, Kirmanen Tiina,  
Korhonen Anne, Kosonen Marja, Lampinen Merja,  
Leinonen Kirsi, Mustonen Kristina, Mustola Seppo EKKS  
anestesiaosasto, Natunen Maarit, Nylund Tarja,  
Palviainen Jan-Erik, Peltola Jaana, Piikki Vesa, Prokki  
Afra, Ranta Pekka, Rautio Henna, Rönkkönen Hanna,  
Ruskeepää Kaija, Saramies Jouko, Roslakka Titta, Söder  
Heini, Suihko Toni, Tapiola-Huomo Kirsi, Tepponen  
Merja, Tolonen Suvi, Tulonen-Tapio Johanna, Turppo  
Anne, Valpas Antti, Kuokkanen Taija, Viro Ursula, Yliruka  
Tuomas, Hupli Markku, Vuorenmaa Katariina  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Toimielin  
Viranhaltijapäätös  
Tyhjä  
Päätöspäivämääräväli  
26.5.2018 - 8.6.2018  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Itkonen Pentti  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
29.5.2018 §  
Asia  
EKS/657/02.08.00.16/2018 Tarjouspyyntö:  
A5/2018:Vaikeasti kuulovammaisten  
henkilöiden kotiin asennettavien  
apuvälineiden asennus-, vaihto- ja  
huoltopalvelut  
Päätös  
Eksote keskeyttää vaikeasti  
kuulovammaisten henkilöiden kotiin  
asennettavien apuvälineiden asennus-,  
vaihto- ja huoltopalveluja koskevan  
hankinnan A5/2018 (Ilmoituksen numero  
HILMA:ssa: 2018-008506).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/1142/01.01.00.09/2018  
Toimintayksikön esimies Katri Rantasalon  
virantoimitusvelvollisuuden muutos  
14.5.2018 alkaen  
Päätös  
Vahvistan toimintayksikön esimies Katri  
Rantasalon  
virantoimitusvelvollisuuden muutoksen  
14.5.2018 alkaen siten, että tehtävään  
kuuluu jatkossa asumispalvelujen  
toimintayksikön esimiehen tehtävät,  
kustannuspaikat ovat 483, 484, 493 ja 591.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/960/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus:Vaikuttava sosiaali-  
ja terveysjohtaminen 2018-  
2022/LammintakanenJohanna,JoVa-  
tutkimusryhmä  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Karhula Tuula  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen  
johtaja  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/1010/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus: ”Serres Saga –  
nestehallintajärjestelmän käyttöön  
soveltuvuus” (koodi: 170817 – 1.0) / Mustola  
Seppo  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/674/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus: Potilaslähtöisyyden  
ja hyvän potilaskohtelun toteutumista  
leikkauspotilaiden kohdalla/Fösel Nikola  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Kosonen Marja  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/952/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus:Moniammatillinen  
yhteistyö lapsi- ja perhepalvelujen  
verkostoissa/Myyrä Taija  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Leinonen Kirsi  
Palvelupäällikkö, lasten ja nuorten  
ehkäisevät palvelut  
Viranhaltijapäätös  
4.6.2018 §  
Asia  
EKS/553/01.01.01.05/2018 Viran  
täyttäminen: Ohjaajan vakinainen  
virka,Perhe- ja sosiaalipalvelut,  
Lapsiperheiden peruspalvelut (176241)  
Päätös  
Tila  
Päätän ottaa Anu Simpuran ohjaajan virkaan  
myöhemmin ilmenevillä  
perusteilla.  
Varalle päätän valita Minna Huhtamellan  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Rönkkönen Hanna  
Palvelupäällikkö, kotona asumisen  
tuki ja lyhytaikaishoito  
Viranhaltijapäätös  
28.5.2018 §  
Asia  
EKS/1235/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus: Automaattisen  
dosetin käyttöön soveltavuus (koodi 230218-  
1.0)/Karhula Tuula  
Päätös  
Myönnän tutkimusluvan Automaattisen  
dosetin käyttöön soveltuvuus -  
tutkimukselle.  
Myönnän luvan salassa pidettävän aineiston  
käyttöön tutkimukseen liittyen.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
5.6.2018 §  
Asia  
EKS/1297/05.00.00.12/2018 Kotipalvelun  
tukipalvelutuottajan ilmoituksen  
hylkääminen/ Mehiläinen/  
Turvapuhelinpalvelut  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
5.6.2018 §  
Asia  
EKS/984/05.00.00.12/2018 Ilm.  
sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun  
tukipalvelutuottajien rekisteriin/FysiHoiva  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Tepponen Merja  
Kehitysjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
28.5.2018 §  
Asia  
EKS/1139/02.08.00.11/2018 Hankintapäätös  
Ikäystävällisen Savitaipaleen taajaman idea-  
ja konseptisuunnitelmasta  
Päätös  
Eksote hankkii Ikäystävällisen Savitaipaleen  
taajaman idea- ja konseptisuunnitelman Mer  
Arkkitehdit Oy:ltä kokonaishintaan 29 760  
euroa.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
31.5.2018 §  
Asia  
EKS/730/13.01.05/2018  
Tutkimuslupahakemus:Palveluohjauksen  
asiakastyytyväisyyskysely/Majoinen Vuokko  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
8.6.2018 13:12  
Yliruka Tuomas  
Palvelupäällikkö, työ- ja  
toimintakyvyn osaamiskeskus  
Viranhaltijapäätös  
29.5.2018 §  
Asia  
EKS/722/02.08.00.11/2018 Hankintapäätös:  
Puheterapiaa ostona  
Päätös  
Tällä hankintapäätöksellä hankitaan  
puheterapiakuntoutusta lapsille.  
Hankintapäätöksen arvo on enintään 35 000  
euroa.  
Tila  
03. Valmis