Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Pentti Saleniuksen poissa ollessa Ari Berg.