Talouskatsaus 6/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Anu Lindqvist  
040 651 1969  
Liitteet  
1. Eksote kesäkuu 2020  
Oheismateriaali  
Tammi-kesäkuun tilikauden alijäämä ja nettotoimintamenot toteutuivat -0,5 milj. euroa  
käyttösuunnitelmaa heikompina. Ylijäämää kertyi +0,1 milj. euroa. Perhe- ja  
sosiaalipalveluiden toteuma verrattuna käyttösuunnitelmaan oli 0,4 milj. euroa ylijäämäinen,  
kuntoutuksella -0,2 milj. euroa ja terveys- ja vanhustenpalveluilla -0,8 milj. euroa  
alijäämäinen. Vastuualuekohtaisiin tuloksiin vaikuttaa hieman käyttösuunnitelmasta  
poikkeava jäsenkuntatuottojen kohdistus alueiden kesken.  
Toimintatuotot toteutuivat -2,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompana. Korona-  
tilanteen vaikutus näkyi erityisesti asiakasmaksutuotoissa, jotka jäivät käyttösuunnitelmasta -  
2,0 milj. euroa.  
Toimintakulut toteutuivat 1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Erityisesti  
säästöä käyttösuunnitelmaan nähden kertyi palvelujen ostoista, 3,3 milj. €. Suurin vaikutus  
tähän oli asiakaspalvelujen ostojen käyttösuunnitelmaa pienempi toteuma.  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -1,2 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet -1,2  
milj. euroa. Korona-virukseen varautumisen osuus aineiden ja tarvikkeiden toteumasta oli -  
2,5 milj. euroa. Avustuskulut ylittyivät alkuvuodesta -0,1 milj. euroa ja muut toimintakulut  
toteutuivat käyttösuunnitelmaa pienempinä -0,5 milj. euroa. Yhteensä korona-  
projektikoodille oli kesäkuun loppuun mennessä kirjattu -5,6 milj. euroa.  
Talousjohtaja esittelee raportin kokouksessa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 6/2020.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.