Puolivuotisraportti 2020  
EKS/1388/00.01.08.16/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
040 524 3167  
Liitteet  
1. Eksote_Puolivuotisraportti_2020  
Oheismateriaali  
Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii  
jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden aikana  
puolivuotisraportin 12.8. mennessä. Puolivuotisraportti toimitetaan jäsenkunnille 10.8.2020.  
Eksoten puolen vuoden tulos toteutui -0,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompana.  
Ylijäämää kertyi 0,1 milj. euroa, ja koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan -3,9 milj. euroa  
alijäämäinen. Toimintatuotot toteutuivat -2,0 milj. euroa ja toimintakulut  
1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Korona-epidemian vaikutus varsinkin  
toimintatuottojen toteumassa on olennainen.  
Puolivuotisraportti julkaistaan esityslistan liitteenä ma 10.8.2020.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee tiedoksi puolivuotisraportin 2020.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.