Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Hallintosäännön 21 §:n mukaan hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää  
hallitus.  
Hallitus on päättänyt 28.6.2017 ja 12.2.2020 läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen  
kokouksissa. Tällä päätöksellä päivitetään hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeutta  
suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevän operatiivisen päällikön osalta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää, että operatiivisella päälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen  
kokouksissa.  
Päätös  
Hyväksyttiin.