Tammi-kesäkuun tulos 2020  
EKSOTE | 1  
| 6.8.2020  
Eksote tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 2020*  
EKSOTE 2020  
Tammi-kesäkuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
237,3  
237,2  
0,1  
237,3  
236,7 -0,5  
0,0  
474,7  
478,6  
-3,9  
474,7  
474,7 -3,9  
0,0  
0,6 -0,5  
0,0 -3,9  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
15,0  
10,0  
5,0  
0,0  
0,5  
0,0  
2
0,0  
0,0  
1
0,2  
0,0  
0,0  
1
0,0  
- 0,3  
0,0  
0,0  
- 0,6  
0,0  
- 0,6  
0,0  
- 0,8  
0,0  
- 0,8  
0,0 0,0  
- 0,8  
- 1,2  
- 3,9  
- 5,0  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Kesä  
Heinä  
Elo  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Koronan vaikutusta projektikoodilla kirjattu -5,6 milj. ja koko vuoden ennuste -11 milj. €  
Vaikutusten arvioidaan jatkuvan koko syksyn; mm. varautumista / varalla oloa, testejä ja suojautumista  
Mahdollisia valtion korvauksia ei ole vielä huomioitu, koska korvausten tasosta ei ole mitään varmuutta  
EKSOTE | 2  
|
6.8.2020  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2020 vs. TP 2019  
2020 Tammi-kesäkuu  
2020 Koko vuosi  
TP 2019  
EKSOTE 1000 EUR  
Toteuma Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
237 329 237 329  
0
588  
588  
-2 025  
-500  
-24  
-1 961  
-37  
474 659  
23 351  
498 010  
34 875  
6 578  
4 385  
543 848  
114  
474 659  
22 754  
497 413  
39 282  
7 194  
4 438  
548 327  
194  
0
597  
597  
-4 407  
-616  
-53  
-4 479  
-80  
459 276  
15 651  
474 927  
38 984  
6 675  
4 939  
525 525  
349  
15 383  
7 700  
23 083  
-4 109  
-97  
-554  
18 323  
-235  
3,3 %  
49,2 %  
4,9 %  
-10,5 %  
-1,5 %  
-11,2 %  
3,5 %  
11 962  
11 375  
249 292 248 704  
17 869  
2 941  
2 250  
19 894  
3 440  
2 274  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
272 352 274 313  
60 97  
-67,4 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
TOIMINTAKULUT  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
-130 478 -129 253  
-1 225  
3 342  
-1 201  
-123  
480  
1 273  
-725  
50  
-675  
150  
30  
-495  
0
-495  
-259 485  
-175 631  
-42 353  
-33 302  
-29 206  
-539 977  
3 986  
-69  
3 917  
-9 056  
936  
-4 204  
285  
-258 556  
-179 280  
-41 096  
-31 752  
-29 462  
-540 147  
8 374  
-140  
8 234  
-9 425  
906  
-285  
285  
-929  
3 650  
-1 257  
-1 550  
257  
170  
-4 389  
71  
-4 317  
369  
30  
-3 918  
0
-267 876  
-153 931  
-41 948  
-30 658  
-29 730  
-524 143  
1 731  
455  
2 186  
-10 320  
6 599  
-1 535  
339  
8 391  
-21 699  
-406  
-2 644  
525  
-15 833  
2 255  
-523  
1 731  
1 263  
-5 663  
-2 669  
-54  
-3,1 %  
14,1 %  
1,0 %  
8,6 %  
-1,8 %  
-85 501  
-21 956  
-15 869  
-14 088  
-88 843  
-20 755  
-15 746  
-14 568  
-267 892 -269 165  
3,0 %  
4 520  
-20  
5 245  
-70  
130,2 %  
-115,2 %  
79,2 %  
-12,2 %  
-85,8 %  
173,9 %  
-15,9 %  
227,7 %  
4 500  
-4 540  
136  
95  
5 175  
-4 690  
106  
591  
0
0
95  
591  
-3 918  
0
-3 918  
-1 196  
-2 723  
NETTOTOIMINTAMENOT  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
-237 234  
-226 100  
-236 739  
-223 891  
-495  
-2 210  
-478 577  
-455 548  
-474 659  
-449 022  
-3 918  
-6 525  
-460 472  
-433 840  
-18 106  
-21 708  
3,9 %  
5,0 %  
EKSOTE | 3  
| 6.8.2020  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
Perhe- ja sosiaali-  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
(1000 EUR)  
palvelut  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
-176  
-221  
-75  
78  
-742  
-820  
-224  
-1 961  
-1 225  
3 342  
-1 201  
-123  
778  
1 200  
-118  
-8  
-1 695  
2 021  
-1 199  
-115  
-88  
196  
38  
0
0
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
69  
-1  
-150  
-326  
45  
-30  
1 867  
1 125  
614  
-95  
-470  
-1 290  
-248  
320  
219  
-5  
480  
193  
1 466  
-495  
YHTEENSÄ  
ENNUSTE  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
(1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
-3 027  
Strategiset  
tukipalvelut  
-119  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
-397  
-90  
-53  
68  
0
24  
0
-51  
-448  
-936  
951  
2 278  
-728  
-1 170  
-14  
-30  
1 287  
351  
-4 479  
-929  
3 650  
-1 257  
-1 550  
257  
390  
560  
-3 918  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot, satunnaiset erät ym.  
KULUT  
-1 533  
1 187  
-684  
-380  
551  
-200  
-1 060  
-4 087  
-257  
238  
87  
0
-304  
621  
384  
265  
YHTEENSÄ  
EKSOTE | 4  
| 6.8.2020  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen  
verrattuna  
Henkilöstökulut 1-6/2020  
olivat -1,2 milj.  
käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
- Kuitenkin koronasta  
johtuvaa erilliskorvausten  
muuta budjettiylitystä  
alkaa kertyä mm.  
akuuttitulosyksikössä.  
- Henkilöitä on ollut töissä  
kuukausittain keskimäärin  
1 enemmän kuin  
budjetissa. Tästä  
työelämäpalvelujen osuus  
on 23.  
EKSOTE | 5  
| 6.8.2020  
Eksote yhteensä  
Tammi-kesäkuun tulos -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi  
Toimintatuotot toteutuivat -2,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Maksutuotot -2,0 milj. , muut myyntituotot +0,6 milj. , tuet ja avustukset -0,5 milj. €  
Koronan vaikutus näkyy selvästi maksutuotoissa -> (mistä suun terveydenhuolto -1,1 milj. , akuuttisairaala -0,7 milj. ja avoterv.  
vastaanotot -0,2 milj. )  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -1,2 milj. :lla  
Ylitys erilliskorvauksissa -1,8 milj.  
Siirtymää ostopalveluista henkilöstökuluihin Mehiläisen ulkoistuksen peruuntumisen takia (Savitaipale) ja Imatralle Attendon  
hoivapalveluihin siirtymisen viivästymisen takia;  
Palkat ja sv-korvaukset +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät;  
Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 enemmän kuin budjetissa (työelämäpalveluissa keskimäärin 23 budjetoitua vähemmän).  
Aineet ja tarvikkeet toteutuivat -1,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina  
Ylitystä hoitotarvikkeissa -1,6 milj. , varauduttu suojavarusteiden osalta loppuvuoteen  
Alitusta mm. implanteissa ja kalustohankinnoissa  
Nettotoimintamenot -0,5 milj. ja toimintakulut +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Palvelujen ostot olivat +3,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +2,9 milj. (sairaalapalvelujen ostot sekä kevään säästö asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa) ja muissa  
palvelujen ostoissa +0,4 milj. (mm. kuljetuspalvelut) , vaikka käyttösuunnitelmaan koko vuoden osalta sisällytetty 3,2 milj. säästötavoite  
on kohdennettu kuukausittain käyttösuunnitelmassa muihin palveluihin.  
Avustukset toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Vammaisavustukset (3,9 milj. ) +0,3 käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,1 milj. ) -0,8 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi (koronan vaikutusta)  
EKSOTE | 6  
| 6.8.2020  
Eksote yhteensä  
Koko vuoden ennuste -3,9 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi  
Toimintatuotot -4,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät  
Maksutuotot -4,4 milj. (koronan vaikutus merkittävä), tuet ja avustukset -0,6 milj. ja muut toimintatuotot -0,1 milj. ,  
käyttösuunnitelmaa pienemmät; erityisesti suun terveydenhuoltoon koronalla vaikutusta, muut myyntituotot +0,6 milj. €  
Nettotoimintamenot -3,9 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat ja toimintakulut +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa  
pienemmät  
Henkilöstökulut ylittävät käyttösuunnitelman n. -0,9 milj. :lla  
Mm. infektiovastaanotot ja perustetun Armilan os. 7:n toiminnan jatkuminen koko loppuvuoden  
Palkkaratkaisun toteutuminen ennakoitua myöhemmin tuo säästöä henkilöstökuluihin.  
Aineiden ja tarvikkeiden kulutus -1,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Sekä ylityksiä että alituksia, mutta hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitu -1,4 milj. :ksi  
Avustukset ennustettu -1,6 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmiksi  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (9,7 milj. ) -1,8 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi  
Ylitystä ennakoitu myös täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen  
Palvelujen ostot ennakoidaan +3,7 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmiksi  
Alitusta etenkin sairaalapalvelujen ostoissa (+2,6 milj. ) sekä kuljetuspalveluissa (+1,1 milj. )  
Hoivan asumispalveluihin loppuvuodeksi suunnitellaan n. 52 lisäpaikan (-1,1 milj. ) ostoa yli KS:n  
Avoterveydenhuollossa ylitystä laboratoriopalveluissa n. -0,8 milj. , koronatestauksen osuus tästä -0,7 milj. .  
Koronan vaikutukset yhteensä n. -11 milj.  
Suurimmat koronan vaikutukset Terveys- ja vanhustenpalvelujen alueella n. -9 milj. , Perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella n. -1,4 milj. ja  
Kuntoutuksen alueella -0,6 milj. €  
EKSOTE | 7  
| 6.8.2020