Vuokrasopimuksen hyväksyminen: Mansikkalan koulukeskus  
EKS/2570/10.03.02.11.04/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
Tilahallintapäällikkö Jari P Villanen  
040 839 7679  
0447914734  
Liitteet  
1. vuokrasopimusluonnos  
Oheismateriaali  
Imatralla Mansikkalan uudessa koulukeskuksessa, osoitteessa Koulukatu 2, toimivat  
päiväkoti, esikoulu, perusopetuksen luokat 1-9 ja Imatran yhteislukio. Koulussa toimivat  
myös vireä tukioppilas-, oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta. Aktiivinen kodin ja koulun  
yhteistyö ja kodin kasvatusvastuun tukeminen on luonteva ja erittäin tärkeä osa  
koulukeskuksen toimintaa. Mansikkalan koulukeskuksen sijainti keskellä koulukampusta sekä  
liike- ja yrityselämää mahdollistaa luonnollisella tavalla monipuolisen yhteistyön eri koulujen  
ja toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Kolmannen sektorin toimijoita  
on otettu mukaan koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välkkäri-, mentori- ja  
kerhotoimintaa.  
Mansikkalan uuteen koulukeskukseen on valmistunut tiloja myös Eksoten Perhekeskus –  
lasten ja nuorten peruspalveluita varten. Palvelut pitävät sisällään Imatran alueen  
neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa, oppilas – ja opiskeluhuollon palveluja sekä  
lapsiperheiden peruspalveluita. Eksoten edellä mainitut toiminnot on tarkoituksena  
käynnistää Mansikkalan koulukeskuksen tiloissa 10.8.2020 alkaen. Aikaisemmin kyseessä  
olevat Eksoten palvelut ovat sijainneet hajallaan ympäri Imatraa. Neuvola siirtyi väistötiloihin  
Mansikkalan hyvinvointiasemalta Napinkuja 3 c 3:een ja muut palvelut ovat olleet muissa  
Eksoten Imatran toimipisteissä tai mm. lakkautuvilla kouluilla, koulujen tiloissa ja niiden  
väistötiloissa.  
Perhekeskus mallina on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut  
hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus-  
toimintamalli yhteensovittaa myös kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen palveluita ja  
toimintoja. Perhekeskus verkostoi erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe  
saa tarvitsemansa tuen ja avun. Perhekeskuksia on vuosina 2016-2019 kehitetty ja  
kehitetään edelleen (STM, Lape) koko maassa kansallisten linjausten mukaisesti laajoina,  
monialaisina ja hallinnonalojen rajat ylittävinä palvelukokonaisuuksina osana  
palvelujärjestelmää.  
Eksoten palveluiden sijoittuminen Mansikkalan koulukeskuksen yhteyteen mahdollistaa  
monialaisen yhteistyön lasten ja nuorten peruspalvelujen sekä päivähoidon, esikoulun ja  
koulun välillä sekä vanhempien kanssa Perhekeskus-toimintamallin tyyppisesti. Vanhemmille  
on helpompaa hoitaa lasten asioita, kun palvelut ovat saman katon alla lähellä lapsia sekä  
palveluprosessit on mahdollista saada helposti saataviksi ja saavutettaviksi. Sijainti  
mahdollistaa uudenlaisen kehittämistyön eri toimijoiden kesken.  
Vuokrasopimus alkaa 1.8.2020 ja on toistaiseksi voimassa oleva 12 kuukauden  
irtisanomisajalla kuitenkin niin, että ensimmäinen mahdollinen päivä, jolloin  
irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa, on 1.7.2039 (19 vuotta 11 kuukautta sopimuksen  
alkamisesta). Sopimukseen on kirjattu sote-rajoittamislain edellyttämä irtisanomisehto.  
Vuokrattava huoneala on 445 m2 ja kuukausivuokra sopimuksen alkaessa 10.902,50 €/kk (alv  
0). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää, että Eksote vuokraa yllämainitut tilat lasten ja nuorten peruspalveluiden  
käyttöön liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ja valtuuttaa toimitusjohtajan  
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.