Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon ja erityishuoltopiirin johtajan sijaisen  
nimeäminen  
EKS/2573/00.00.01.12/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
040 839 7679  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 23 §:n mukaan erityishuollon yksilöllistä  
järjestämistä varten erityishuoltopiirin kuntainliitossa on erityishuollon johtoryhmä.  
Johtoryhmät tekevät kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat yksilölliset päätökset.  
Erityishuollon johtoryhmän jäseninä on vähintään kolme kuntainliiton johtavaa viranhaltijaa  
siten, että johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja  
sosiaalihuollollinen asiantuntemus.  
Eksoten hallitus on nimennyt erityishuollon johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet 23.3.2016 §  
66 seuraavasti: perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma jäsen; vammaispalvelujen johtaja  
Merja Heinonen varajäsen; ylilääkäri Anneli Beilmann jäsen; ylilääkäri Leena Suomalainen  
varajäsen; neuropsykologi Maritta Saarela jäsen; erityisasiantuntija Leena Luukka jäsen;  
palvelupäällikkö Raija Kojo jäsen. Johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimetty perhepalvelujen  
johtaja Riitta Hakoma ja varapuheenjohtajaksi ylilääkäri Anneli Beilmann.  
Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokouksiin on lisäksi osallistunut  
virkamiesasiantuntijoita.  
Hallitus on täydentänyt 30.5.2018 tehdyllä päätöksellä EKS/1218/00.00.01.12./2017  
erityishuollon johtoryhmän kokoonpanoa siten, että virkamiesasiantuntijat on nimetty  
varsinaiseksi jäseniksi. Muutoksella turvattiin se, että lain edellyttämä osaaminen ja säädetty  
kolmen viranhaltijan edellytys täyttyy ja varajäseniä ei tarvinnut nimittää erikseen. Ko.  
päätöksellä erityishuollon johtoryhmään nimettiin palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva,  
palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen, palvelupäällikkö Henna Rautio ja erityishuollon ohjaaja  
Jaana Leppä.  
Erityishuollon johtoryhmän kokoonpanoa esitetään päivitettäväksi johtuen  
kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän jäsenten joukossa tapahtuneista  
eläköitymisistä ja/tai tehtävien muutoksista.  
Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmäksi ehdotetaan nimettäväksi varsinaiseksi  
jäseniksi seuraavat henkilöt:  
vammaispalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja Riitta Hakoma  
ylilääkäri Leena Suomalainen  
palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva  
palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen  
palvelupäällikkö Henna Rautio  
erityishuollon ohjaaja Jaana Leppä  
Pois jäävien jäsenten tilalle ehdotetaan vahvistettavaksi  
psykologi Anne Puurunen  
ja Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimesta kutsuttavaksi rehtori Jyrki Auronen.  
Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimetään vammaispalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja  
Riitta Hakoma ja varapuheenjohtajaksi ylilääkäri Leena Suomalainen.  
Hallitus on aiemmin nimennyt erityishuoltopiirin johtajaksi perhepalvelujen johtaja Riitta  
Hakoman ja 23.3.2016 päätöksessään erityishuoltopiirin johtajan sijaiseksi  
vammaispalvelujen johtaja Merja Heinosen. Erityishuoltopiirin johtajan sijaiseksi ehdotetaan  
vammaispalveluista palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorvaa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon ja  
erityishuoltopiirin johtajan sijaisen yllä olevan mukaisesti.  
Päätös  
Hyväksyttiin.