1
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Arvo  
Hakuehto  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
Viranhaltijapäätös  
24.7.2020 - 7.8.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Hakoma Riitta  
Vammaispalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
28.7.2020 10 / 2020 Asia  
EKS/2188/05.00.00.06/2020  
Henkilökohtaisen avun  
palvelusetelituottajaksi hakeminen/ Elämäsi  
Adato Oy  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
28.7.2020 9 / 2020 Asia  
EKS/2480/05.00.00.06/2020  
Henkilökohtaisen avun palvelutuottajaksi  
hakeminen/ Avustajasi C.B. Oy  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Inna Miia  
Palvelupäällikkö, kotihoito  
Viranhaltijapäätös  
29.7.2020 13 / 2020 Asia  
EKS/1938/13.01.05/2020  
Tutkimuslupahakemus: Asiakasarvon ja -  
hyödyn muodostuminen mobiililukolla  
lukittavan älykaapin testausprosessissa/  
Koivuniemi Jouni, Sopanen Henna  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Jaako Taina  
Hoivajohtaja  
Viranhaltijapäätös  
5.8.2020 9 / 2020 Asia  
EKS/2157/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Toimintayksikön esimies,  
Juurakkokadun palvelukoti (299686)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
5.8.2020 8 / 2020 Asia  
EKS/2158/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Toimintayksikön esimies,  
Leivontien ja Penttiläntien palvelukoti  
(299690)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Numminen Marjo  
Sairaalan johtaja  
Viranhaltijapäätös  
3.8.2020 3 / 2020 Asia  
EKS/2107/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Osastonylilääkäri, Ekks  
sisätaudit (300780)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
4.8.2020 5 / 2020 Asia  
EKS/1971/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Ortopedian osastonylilääkäri  
(291345)  
Päätös  
Päätän ottaa Lauri Halosen  
osastonylilääkärin virkaan myöhemmin  
ilmenevillä perusteilla.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
4.8.2020 4 / 2020 Asia  
EKS/2414/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Ortopedian apulaisylilääkäri,  
EKKS (304563)  
Päätös  
Päätän ottaa Henrik Urrin ortopedian  
apulaisylilääkärin virkaan myöhemmin  
ilmenevillä perusteilla.  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Roslakka Titta  
Palvelupäällikkö, kotona asumisen  
tuki ja lyhytaikaishoito  
Viranhaltijapäätös  
31.7.2020 16 / 2020 Asia  
EKS/2189/01.01.01.05/2020 Viran  
täyttäminen: Palveluohjaaja, Iso Apu Imatra  
(301541)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.8.2020 11:56  
Yliruka Tuomas  
Palvelupäällikkö, työ- ja  
toimintakyvyn osaamiskeskus  
Viranhaltijapäätös  
28.7.2020 7 / 2020 Asia  
EKS/1660/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Äännekoululisenssejä puheterapiaan  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
5.8.2020 10 / 2020 Asia  
EKS/2410/02.08.00.11/2020 Hankinta: Pään  
MRI-tutkimusia muistipoliklinikalle  
Päätös  
HUS kuvantaminen ei pysty tuottamaan  
riittävästi pään MRI-  
tutkimuspalvelua syksyn 2020  
muistipoliklinikalle. MRI-tutkimus on  
välttämätön erikoislääkärin diagnoosin  
tekemiselle. Pään MRI-tutkimusten  
hankintasopimuksella saadaan  
erikoislääkäriresurssit optimaalisesti  
hyödynnettyä.  
Tila  
03. Valmis